Flanders Synergy let's work together

Onderstaande organisaties sloten zich bij Flanders Synergy aan als ambassadors. Met een klik op de naam van de organisatie verkrijgt u meer informatie over de activiteiten van de organisatie, waarom zij lid werden van Flanders Synergy. U vindt er eveneens de contactpersoon, contactgegevens en een link naar de website.

Dirk Sterkendries
Dirk Sterkendries adviseur Tel. +32 473 624 525 Fax. +32 16 82 04 80 dirk.sterkendries@alprocor.com Download CV
Alprocor implementeert op maat gesneden K-POS-projecten, waarbij de afkorting staat voor KernTalenten en KernCompetenties voor Persoonlijke en Professionele Ontdekking en Ontwikkeling voor Succes en Successieplanning.
Het vertrekpunt van K-POS zijn de sterke KernTalenten van de medewerkers: die aspecten waarvoor ze zich spontaan met hart en ziel willen inzetten. We adviseren onze klanten tevens over mogelijke trainingen, cursussen of opleidingen om dit potentieel maximaal te ontplooien, wat hen de zekerheid biedt dat de verworven competenties ook effectief beklijven én dat hun medewerkers ze graag en met zin voor persoonlijke groei willen toepassen. Deze eigentijdse aanpak in functie van Talent- en Motivatiemanagement, gekoppeld aan Retentiebeleid en Job Crafting, is een uniek instrument om een geïntegreerde én-én aanpak te garanderen voor een doeltreffend HR-beleid.
Een K-POS project start met een grondige definitie van het doel, de fasen, de concrete aanpak en de vereiste output. Een gedetailleerde terugkoppeling naar zowel de medewerker als de leidinggevende en/of HR maakt er integraal deel van uit. Tevens is het mogelijk de KernTalenten en Kerncompetenties op groepsniveau in beeld te brengen. Dit helder overzicht van potentieel en leemtes vormt de basis voor persoonlijke ontwikkelingsplannen én successieplanning.

De teamleden leren van elkaars KernTalentenconstellatie: het brengt hen tot meer begrip van elkaars aard, potentieel en intrinsieke motivatoren. Ook helpt het hen beter samen te werken, overkoepelende en/of algemene taken op een meer natuurlijke wijze te verdelen en de groepsprestaties merkbaar te verhogen. Natuurlijk besluit deze fase met het definiëren van heldere en concrete actiepunten.