Flanders Synergy let's work together

Onderstaande organisaties sloten zich bij Flanders Synergy aan als ambassadors. Met een klik op de naam van de organisatie verkrijgt u meer informatie over de activiteiten van de organisatie, waarom zij lid werden van Flanders Synergy. U vindt er eveneens de contactpersoon, contactgegevens en een link naar de website.

Katleen Verbeek
Katleen Verbeek adviseur Tel. +31 6 43924619 katleenverbeek@me.com
Katleen werkt als associate voor de ST-Groep en begeleidt organisaties die zoeken naar het verbeteren van hun prestaties via een andere manier van werken die aansluit bij de (toekomstige) vragen van de omgeving. Het creëren van 'meer toegevoegde waarde', als bedrijf, als werknemer én als adviseur, is hierbij een belangrijk fundament. In haar werk biedt Katleen sluitende principes en praktische handvaten om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen bij de omvorming van de bedrijfsprocessen, de invoering van resultaatgericht teamwork en het verstevigen van ieders professionele rol. Dit kan zowel in de industrie, de zorgverlening als de zakelijke dienstverlening zijn.
  • Adviseur Zuidzorg 2012-2013 Leiderschapsversterkend programma. Ondersteuning bij de invoer van resultaatverantwoordelijke teams.
  • Adviseur Koninklijke Verkade 2014-2015 Begeleiding bij de doorontwikkeling van de teamorganisatie. Opleiding van managers en begeleiden van de lijnen bij de verdere doorgroei en de integratie van lean in de teams.
  • Adviseur Dichterbij 2013-2015 Koploperstraject invoer van zelforganisatie bij teams die begeleiding doen van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Adviseur Shared Service Centrum Drechtsteden 2013-2015 Toepassing van de principes van zelfsturing op professionals. Invoering van resultaatgericht werken, prestatiesturing en toegevoegde waarde. Opleiding van MT en teamleiders.
  • Adviseur ZZG Zorggroep 2012-2013 Herontwerp van de organisatiestructuur volgens de nieuwe zorgvisie met teams gefocust op specifieke zorgvragen. Begeleiding bij de invoer van zelfsturing. Cultuurveranderingstraject met veranderde professionaliteit van medewerkers van zorgen voor naar bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid van cliënten.
  • Adviseur CIZ Bedrijfsvoering 2012-2013 Leiderschapsversterkend programma. Ondersteunen van 1e lijns leidinggevenden en medewerkers bij de invoering van zelfsturing. Ontwikkelen van een betrokkenheidsmeting.