Flanders Synergy let's work together
Lerend Netwerk voor zorgorganisaties
Lerend Netwerk voor zorgorganisaties

Lerend Netwerk voor zorgorganisaties

Bij steeds meer organisaties in de zorgsector groeit het besef dat de manier waarop we vandaag zorg organiseren niet duurzaam is, zeker niet wanneer we zien dat de vergrijzing alleen maar toeneemt. Daar kunnen we verandering in brengen door anders, innovatief te organiseren. Flanders Synergy wil hierbij helpen. We laten zien wat de consequenties zijn van de huidige organisatiestructuur in de zorg en reiken mogelijkheden aan om die te veranderen, te herontwerpen. We doen dit in de vorm een lerend netwerk, waar een viertal organisaties samen met Flanders Synergy aan de slag gaan om op een andere manier te organiseren en te werken.

Stapsgewijs wordt er gefocust op de verschillende aspecten van een innovatieve arbeidsorganisatie. Door middel van het IAO canvas geven we de deelnemers inzicht in de principes van IAO en begeleiden we je in het maken van een gepersonaliseerde roadmap om jouw organisatie in beweging te zetten.

  • visie: toekomstproject van de organisatie helder formuleren
  • processen: spanningsvelden of wrijving in de procesuitvoering identificeren en wegwerken
  • leiderschap: strategisch en/of tactisch georiënteerde leiders ondersteunen ipv operationele brandjesblussers
  • structuur: duidelijkheid in rollen, korte coördinatielijnen, werkbare functieprofielen
  • teamcriteria: duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden binnen de teams die volle verantwoordelijkheid dragen voor een procesdeel
  • individu: betrokkenheid creëeren of verhogen bij elke medewerker

Doelgroep

Het programma richt zich tot zorgorganisaties die hun huidige structuur in vraag durven stellen, en bereid zijn om een hele omslag te maken. 

Praktisch

4 tot 6 organisaties nemen samen deel aan een lerend netwerk. 

We starten met een 2-daagse kickoff waarin de deelnemers ondergedompeld worden in de Innovatieve ArbeidsOrganisatie, en we een aantal cruciale vragen samen zullen beantwoorden. Doorheen het traject komen de deelnemers 3 keer samen in collectieve sessies waarbij kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling centraal staan. 

Mogelijke startdata: 

  • 17-19 oktober 2017 
  • 11-13 december 2017

Organisaties die individueel begeleid willen worden, kunnen dat aangeven. Voor de pakketprijzen (kickoff + collectieve sessies + individueel) gelieve contact op te nemen.

Meer info of inschrijven?

Neem contact op met Frank De Craecker