Flanders Synergy let's work together
Nieuwe strategieën en organisatorische innovatie voor sociale en economische rechtvaardigheid
Nieuwe strategieën en organisatorische innovatie voor sociale en economische rechtvaardigheid

Nieuwe strategieën en organisatorische innovatie voor sociale en economische rechtvaardigheid

Deze studiedag gaat over strategieën van sociale bewegingen, en over wat voor organisatie je nodig hebt om ze te realiseren. NGOs en vakbonden verdedigen de belangen van kwetsbare mensen en zijn voortdurend in de weer voor meer sociale en economische rechtvaardigheid. Welke strategieën zijn daarbij het meest doeltreffend? Welke verhouding kies je als sociale beweging ten opzichte van private ondernemingen? En hoe organiseer je je om slagkracht te hebben in je eigen rangen?

Deze vraagstukken bekijken we aan de hand van de case van het Equitable Food Initiative. Voorzitter van EFI, Erik Nicholson is onze gast en komt zijn verhaal vertellen. Erik heeft op een bepaald moment als vakbondsman de omschakeling gemaakt van een pure one-on-one advocacy strategie voor betere rechten voor landarbeiders naar een vernieuwende supply chain strategie vanuit een win-win opzet. Het is allemaal begonnen toen hij de CEO van Costco op een dag overtuigde om samen met hem naar de landerijen te trekken. In het gesprek dat daar op die landerijen plaats vond heeft hij meer kunnen doen voor het lot van landarbeiders dan hij had durven hopen.

Vandaag zit hij midden in het spanningsveld tussen conflict en coöperatie, een spanning die ook voelbaar is binnen zijn eigen organisatie. Hoe een organisatie van meer dan 100 mensen van de éne naar de andere strategie te laten omschakelen? Welke structuren heb je daarvoor nodig? En hoe krijg je mensen daarin mee? HIVA, Flanders Synergy en Unicorn nodigen je uit om deel te nemen aan een ervaringsuitwisseling over dit soort vraagstukken, die voor heel wat sociale bewegingen en vakbonden aan de orde zijn.

In de voormiddag ligt de focus op het strategische luik, in de namiddag gaat de aandacht meer naar de organisatorische uitdagingen die sociale bewegingen en vakbonden intern ervaren. Je kan kiezen om de voor- of namiddag deel te nemen of allebei.

Programma

Programma voormiddag: innovatieve strategieën op de as conflict-coöperatie

 • 09u15-09u30: Inleiding: Sociale bewegingen en vakbonden op de as conflict en coöperatie (Huib Huyse, HIVA)
 • 09u30-10u30: Case: The Equitable Food Initiative (EFI), door Erik Nicholson, President van EFI
 • 10u30-10u45: Pauze
 • 10u45-12u00: Interactieronde: strategische positionering voor sociale bewegingen

Programma namiddag: organisatorische innovatie binnen sociale bewegingen en vakbonden

 • 13u00-13u30: United Food Workers Union, the challenge of organizational design and development (Erik Nicholson)
 • 13u30-17u00: Werken aan organisatiestructuur en -cultuur binnen sociale bewegingen: kritische vraagstukken en ervaringsuitwisseling (interactieronde gefaciliteerd door Seth Maenen van Flanders Synergy, en Stefan Decuyper van Unicorn Group)
 • 17u00-17u30: Afsluiter: Wat schrijft u in het actieplan van uw organisatie?

Praktisch

 • Je kan deelnemen aan de voormiddag of de namiddag of allebei. Inschrijven via een eenvoudige mail aan seth.maenen@flanderssynergy.be
 • Voertaal: Engels
 • Deelnameprijs: €20 voor een halve dag, €30 voor een ganse dag, incl. broodjeslunch
 • Locatie: het Unicorn bootkantoor dat aangemeerd ligt aan de Kolonel Begaultlaan 7 te Leuven