Flanders Synergy let's work together
LAB: zelfsturende teams en betrokkenheid van medewerkers
LAB: zelfsturende teams en betrokkenheid van medewerkers

LAB: zelfsturende teams en betrokkenheid van medewerkers

Hoe medewerkers meer voldoening uit hun job kunnen halen, en organisaties meer resultaatgerichte medewerkers kunnen ontwikkelen.

Zijn één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn?

  • Medewerkers denken zeer taakgericht, maar nemen weinig verantwoordelijkheid voor de eindproducten of de dienstverlening aan de klant.
  • Leidinggevenden zijn voortdurend bezig met brandjes blussen, operationele steken op te rapen,… en komen tijd tekort om tactisch op de langere termijn te werken en te denken.
  • Er zijn regelmatig interne spanningen en conflicten.
  • Jouw organisatie heeft last van groeipijnen: naarmate er meer medewerkers bijkomen gaat de samenwerking moeizamer.
  • Er is het gevoel dat medewerkers hun potentieel of talent te weinig gebruiken of ontwikkelen binnen de organisatie.
  • Er is een gebrek aan samenhorigheid, medewerkers trekken te weinig aan hetzelfde zeel.

Dan heeft jouw organisatie wellicht nood aan meer zelfsturing en betrokkenheid.

Programma

Het programma bestaat uit vier sessies van een halve dag. In de eerste sessie wordt een model aangereikt waarmee je jouw organisatie tegen het licht kan houden. In de tweede en de derde sessie gaan we concreet aan de slag met het herdenken van de organisatiestructuur en de interne taakverdeling binnen je organisatie. We geven hiertoe huiswerk mee, en gaan actief met jouw case aan de slag tijdens de sessies. De vierde en laatste sessie gaat verder in op teamontwikkeling en moet uitmonden in een actieplan voor je eigen organisatie.

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden vind je op onze website.