Flanders Synergy let's work together
2-daagse workshop “naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie”
2-daagse workshop “naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie”

2-daagse workshop “naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie”

In juni ronden we een onderzoek af dat we de afgelopen drie jaren in samenwerking met Antwerp Management School en KU Leuven uitvoerden naar de impact van een innovatieve arbeidsorganisatie op leiderschap. In de 2-daagse workshop “naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie” willen we de opgedane kennis en ontwikkelde tools graag delen.

De kanteling van een bureaucratisch naar flexibel regime botst vaak op het bestaande leiderschap. Zo zien we bijvoorbeeld dat leidinggevenden vasthouden aan hun beslissingsbevoegdheden op operationeel niveau en weinig ruimte geven aan hun teams, of dat ze het emotioneel moeilijk hebben om een nieuwe plaats te vinden in de nieuwe organisatie en het proces vertragen. Aan de hand van diepte-interviews en actie-onderzoek hebben we naar antwoorden gezocht op volgende vragen:

 1. Hoe de aansturing in een innovatieve arbeidsorganisatie vorm geven?
 2. Wat is de (psychologische) impact van de nieuwe arbeidsorganisatie op leidinggevenden?
 3. Hoe kunnen leidinggevenden begeleid, ondersteund en ontwikkeld worden in de omslag naar een innovatieve arbeidsorganisatie?

Er werden concrete tools ontwikkeld voor elk van deze vraagstukken. Zo zijn we tot een methodiek gekomen die organisaties kan helpen gefundeerde keuzes te maken op vlak van bestuurlijk design en de “nieuwe” leiderschapsnorm. Er werden instrumenten ontwikkeld om leiders aan de top te ondersteunen in hun rol als boegbeeld van de verandering. Tot slot werd een traject ontworpen om (ex-)leidinggevenden te begeleiden in de beweging van vertikaal leidinggeven naar delend leiderschap.

Programma

Dag 1

 • Hoe de macrostructuur ontwerpen? Een leidinggevend team ontwerpen in de innovatieve arbeidsorganisatie.
 • Wat betekent het nieuwe organisatiemodel voor leiderschap in de organisatie? Paradigmashifts in leiderschapsdenken en -praktijk.

Dag 2

 • Hoe de aansturing en ondersteuning in een organisatie vorm geven opdat zelfsturende teams tot hun recht komen? Een methodiek om de interne verdeling van taken en verantwoordelijkheden te optimaliseren.
 • Hoe kunnen leidinggevenden begeleid, ondersteund en ontwikkeld worden in de omslag naar een innovatieve arbeidsorganisatie? Tools en interventies voor leiders van verandering en leiders in verandering.

Doelgroep

 • Consultants, organisatie-adviseurs en interne change agents of HR-managers die een trekkende rol vervullen in een IAO-traject.
 • We gaan ervan uit dat de deelnemers een basiskennis van IAO en moderne sociotechniek hebben.

Data

Woensdag 2 mei en donderdag 3 mei 2018, van 9u tot 17u.

Locatie

3hoog Leuven, Mechelsevest 90, 3000 Leuven

Deelnameprijs

 • Flanders Synergy leden: 800 euro excl. BTW
 • Niet-leden: 1.000 euro excl. BTW

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO Portefeuille (erkenningsnummer Flanders Synergy: DV.O109373).

Inschrijvingsmogelijkheden

Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.