Flanders Synergy let's work together
EVC-procedure
EVC-procedure

EVC-procedure

Om tegemoet te komen aan de inhoudelijke bagage van zeer ervaren organisatieadviseurs heeft Flanders Synergy een EVC-traject (elders verworven competenties) ontwikkeld. Via deze procedure kan de betreffende kandidaat-adviseur een gelijkwaardigheidsattest bekomen dat evenwaardig is aan de erkenning via de opleiding tot senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie. (Let op! Zelfde kennis/praktijkvertaling IAO zoals in opleiding is vereist)

EVC-gesprek

Kandidaten worden beoordeeld door een externe jury tijdens een EVC jurygesprek. In dit mondeling interactief gesprek van 45 minuten moet je de jury overtuigen dat je over de vooropgestelde competenties beschikt. Bekijk hier welke concrete competenties getoetst zullen worden tijdens het jurygesprek. Je kan ter ondersteuning van je case/cases gebruik maken van een beamer en scherm voor het presenteren van enkele slides.

 

EVC-jury

Voor de samenstelling van de jury wordt er een gezonde, aanvullende mix gemaakt met mensen die de theorie zeer goed beheersen, zij die de vertaalslag kunnen maken naar implementaties in de praktijk en zij die zelf vanuit hun eigen organisatie de kanteling hebben meegemaakt (en zelf een actieve rol hierin hebben gespeeld). Het jurygesprek wordt in goede banen geleid door de juryvoorzitter. Hij/zij wordt hierin nog bijgestaan door 2 andere experten. Een vertegenwoordiger van Flanders Synergy (4e persoon) bereidt de vergadering voor en zorgt voor de nodige verslaggeving.

 

Screening

Om zich kandidaat te stellen voor het jurygesprek dient men volgende informatie aan te leveren :

een C.V. ;
een portfolio waaruit blijkt dat de competenties verworven zijn + enkele referenties (IAO cases);
één van de referenties (volledige case) uitgewerkt op minimum 1A4.

 

Op basis van de aangeleverde documenten volgt een eerste screening door de juryleden. Er wordt een eerste inschatting gemaakt van het profiel van de kandidaat. De jury dient zich een beeld te vormen van de verworven competenties (zowel theorie als praktijk) aan de hand van een volledige implementatie van een veranderingstraject volgens innovatieve arbeidorganisatie (en de socio-technische principes). Op basis van de screening van de toegeleverde documenten formuleert de jury een advies naar de kandidaat betreffende deelname aan het jurygesprek. Dit betekent dat de aan te leveren documenten ten laatste 1 maand voor het jurygesprek bezorgd moeten worden aan Flanders Synergy (ten laatste 08/09/2017). U ontvangt ten laatste na 2 weken een advies betreffende deelname aan het jurygesprek. Let op maximum vijf kandidaten worden toegelaten per jurydag. Meld je daarom tijdig aan.

 

Een positieve beoordeling na EVC gesprek levert een gelijkwaardigheid op aan het profiel van senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie met bijhorend gelijkwaardigheidsattest.

 

Vragen en kandidaturen:

Flanders Synergy v.z.w.
T.a.v. Helena Op den Kamp
Grauwmeer 1 b9
3001 Leuven (Heverlee)

helena.opdenkamp@flanderssynergy.be

Daaropvolgende EVC sessie in het voorjaar 2018