Flanders Synergy let's work together
5-daagse opleiding 'Anders en beter organiseren' - IAO voor profit en non/social profit or
5-daagse opleiding 'Anders en beter organiseren' - IAO voor profit en non/social profit or

5-daagse opleiding 'Anders en beter organiseren' - IAO voor profit en non/social profit or

SBM - Escala, POM West-Vlaanderen en Flanders Synergy starten op 30 maart 2018 met een praktijkgerichte opleiding rond anders en beter organiseren voor productiebedrijven en social- en non-profit organisaties.

Wat mag je verwachten? Inzichten in de bouwstenen van een innovatieve arbeidsorganisatie; getuigenissen en goede praktijken uit gastorganisaties (3 productiebedrijven waaronder Zonnehoeve Production, alsook  Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Vivaldis); instrumenten; delen van ervaringen met andere bedrijven en klankbord door organisatieadviseurs.

Programma

Tijdens de sessies worden de essentiële bouwstenen van een organisatie belicht. Rode draad is het FS-organisatiecanvas met ontwikkel- en inrichtingsbouwstenen.

Elke sessie gaat door bij een gastorganisatie, dat haar arbeidsorganisatie aan het veranderen is. Mensen die de verandering van nabij hebben opgevolgd, lichten de stappen toe die de organisatie al heeft gezet en de resultaten die door deze verandering zijn behaald. We bezoeken verschillende types organisaties.

De verschillende bouwstenen worden tijdens deze opleidingsdagen uitgediept. Over 5 dagen komen een aantal thema's aan bod.

Thema 1 - Voorbereiden op veranderingen. Visie inspireert het organiseren

Visie vormt de eerste bouwsteen. Een sterke visie mobiliseert mensen en geeft betekenis aan het werk. De visie omvat de strategische keuzes en geeft de kernopdrachten weer van de organisatie, de waarden waarmee de kernopdrachten/-processen worden uitgevoerd en de ambities om de uitvoering van de kernopdrachten te verbeteren of te vernieuwen. De visie wordt gedragen en georganiseerd door alle belanghebbenden. De leidinggevenden ademen de visie uit en de visie inspireert het anders organiseren.

Leerdoelen:

 • Inzien dat een inspirerende visie cruciaal is voor de bouw en werking van een organisatie.
 • Vanuit de visie de kernopdrachten kunnen definiëren (het primaire proces).
 • Inzien hoe een visie tot stand komt en hoe men hiervoor een draagvlak kan verwerven bij alle belanghebbenden.
 • Inzien dat een verandertraject integraal, transparant, opbouwend en participatief is en betrokkenheid dient te genereren van alle belanghebbenden.
 • Inzicht krijgen in de rol van de leidinggevenden in het verandertraject.

Thema 2 - Een performantere organisatie "ontwerpen"

Vanuit visie worden de kernopdrachten en -processen gedefinieerd en onder de loep genomen. Hoe variabel/stabiel en (on)voorspelbaar zijn deze? De kernprocessen worden ontrafeld in uitvoerende, ondersteunende en voorbereidende activiteiten. Er wordt gezocht naar verbindingen tussen de verschillende activiteiten. Op basis van deze analyse wordt bekeken hoe de organisatie kan worden hertekend in operationele, ondersteunende en besturende processen. Werkbaarheid, wendbaarheid en visiegerichtheid zijn essentiële criteria.

Leerdoelen:

 • Inzicht in de cruciale principes die tot een verbeterde organisatie kunnen leiden.
 • De verschillende stappen in het herontwerpen van een organisatie kunnen verwoorden.
 • In staat zijn om een analyse te maken van de kernprocessen van een organisatie.

Thema's 3 en 4 - Sterke teams en gedeeld leiderschap

Op basis van het basisontwerp van een organisatie, kunnen sterke en hechte teams worden opgebouwd en ontwikkeld. Hoe maak je van een team een 'nest' waarin mensen elkaar professioneel en persoonlijk ondersteunen, waarin individuele kenmerken gerespecteerd worden, en mensen op een complementaire manier het beste uit elkaar naar boven halen? Wat zijn de succesfactoren voor een goed draaiend team? Welke systemen ondersteunen de goede werking van het team. En wat is de impact van een nieuwe organisatiestructuur op leidinggevenden? Wat is de rol van de leidinggevenden en hoe kan er meer worden ingezet op gedeeld leiderschap?

Leerdoelen:

 • Inzicht krijgen in de succesfactoren en groeifasen van een team en de rol van de teamleider/-coach.
 • Tools leren kennen en gebruiken om teams op te starten en te begeleiden.
 • Leren inzien dat de manier waarop een organisatie ingericht wordt, het type leiderschap bepaalt dat nodig is voor de organisatie.
 • Inzien welke systemen de werking van teams ondersteunt.

Data: 30/3/2018, 27/4/2018, 25/5/2018, 8/6/2018, 22/6/2018 ; Telkens van 09.00 uur tot 16.00 uur

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick Vanhaecke, programma-coordinator SBM/Escala, 050/40 30 97, patrick.vanhaecke@sbmopleidingen.be.

Inschrijven kan via deze links: