Flanders Synergy let's work together
Ledenavond De Kade
Ledenavond De Kade

Ledenavond De Kade

Het verandertraject is van iedereen, geen proces van knikken en slikken.

Met Flanders Synergy hebben we een veranderaanpak ontwikkeld, waarbij we een brede betrokkenheid van alle belanghebbenden garanderen, zowel van de interne medewerkers als externe partners. Het is een methodiek waarbij we werken met een veranderteam (een team die mensen in beweging zet), omringd door een breder veranderforum. We baseren ons hierbij op de scrum-techniek, waarbij verschillende sprints kort op elkaar volgen en het prototype van herontwerp telkens wordt verder ontwikkeld en verfijnd, in afstemming met alle belanghebbenden. Sprints zijn tussentijdse doelstellingen die gerealiseerd worden door het veranderteam. Het veranderforum wordt regelmatig samen gebracht om te rapporteren over het verloop van de sprints. 

Tijdens onze ledenavond stellen we graag deze veranderaanpak aan onze leden voor. We zijn te gast bij De Kade in Brugge. De Kade is een organisatie die voor het eerst in Vlaanderen aandurft om een verandertraject van 1200 medewerkers op deze manier aan te pakken. Zij worden door FS begeleid in een integraal verandertraject waarbij een betere afstemming tussen onderwijs en welzijn over de entiteiten heen wordt beoogd. Zij hebben bewust gekozen voor een veranderteam zonder vertegenwoordigers van de directies. In het veranderforum zijn ook ouders, mantelzorgers en externe partners actief betrokken.

Op donderdag 28 april vindt een volgende sprint plaats, waarbij het nieuwe organisatieontwerp van De Kade zal worden voorgesteld aan het veranderforum. Aansluitend zullen leden van het veranderteam en veranderforum graag getuigen op onze ledenavond over hun veranderaanpak.

Programma:

  • 18u00: inleiding op veranderaanpak
  • 19u00: pauze met drink
  • 19u15: praktijkgetuigenis van veranderteam en belanghebbenden uit veranderforum
  • 20u00: afsluitend met drankje

Locatie:

De Kade, Brugge

Inschrijven:

Deelname is gratis voor leden, maar inschrijven is verplicht. Wil je graag deelnemen maar ben je geen lid van Flanders Synergy? Neem dan contact op met Ann.