Flanders Synergy let's work together
Ledenavond
Ledenavond

Ledenavond "De maatschappelijke meerwaarde van werken met zelfsturende teams"

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen maakte een vergaande transitie van een klassieke hiërarchische structuur naar een horizontale organisatie met zelfsturende teams. Het invoeren van zelfsturende teams staat binnen de thuisverplegingssector, net als in alle andere sectoren in Vlaanderen, nog in de kinderschoenen. Tot nog toe is er weinig geweten over de maatschappelijke effecten van deze innovatieve organisatievorm binnen de sector.

Om die reden hebben Prof. Lieven Annemans (Gewoon hoogleraar gezondheidseconomie – UGent), Prof. Walter Sermeus (Gewoon hoogleraar Leuvens Instituut voor gezondheidszorgbeleid – KU Leuven) en Prof. Em. Jan Heyrman (Emeritus Hoogleraar Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde - KU Leuven) hun schouders gezet onder een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van het werken met zelfsturende teams binnen de thuisverplegingssector.

Tijdens onze ledenavond op 23 november zal Katlyn Colman, algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, de resultaten van het onderzoek toelichten en kan je ontdekken welke effecten de transitie heeft gehad, zowel voor de patiënten als op de medewerkers.

Programma

  • 16u00: ontvangst
  • 16u30: voorstelling resultaten onderzoek
  • 17u30: pauze met drink
  • 17u45: reflectie en mogelijkheid tot vragen stellen
  • 18u30: afsluitend met een drankje en broodje

Locatie

De ledenavond vindt plaats bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Jenny Tanghestraat 2, 9050 Gent (Ledeberg).

Inschrijven

Deelname is gratis voor leden, maar inschrijven is verplicht via deze link. Wil je graag deelnemen maar ben je geen lid van Flanders Synergy? Neem dan contact op met Ann.