Flanders Synergy let's work together
Veranderwijs.nu - nieuwe oproep flexibele leertrajecten

Veranderwijs.nu - nieuwe oproep flexibele leertrajecten

15/11/2017

Graag brengen we jullie op de hoogte van een aantal recente acties van Veranderwijs.nu, een platform voor onderwijsvernieuwing dat ontwikkeld werd op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en waarvan Flanders Synergy deel uitmaakt.

Oproep: experimenteren met flexibele leertrajecten 

De Koning Boudewijnstichting wil leerkrachten, scholen en andere actoren stimuleren om te experimenteren met flexibele leertrajecten.

Vlaamse scholen zien steeds meer diversiteit in hun leerlingenpopulatie. Niet enkel op het vlak van levensbeschouwing en etniciteit, maar ook op het vlak van sociale achtergrond en lichamelijke en cognitieve mogelijkheden. Flexibele leertrajecten maken het mogelijk om het onderwijs beter af te stemmen op de noden, talenten, interesses en competenties van leerlingen.

Wil jij ook experimenteren met flexibele leertrajecten? Dien dan vóór 16 januari 2018 jouw dossier in en maak kans op financiële steun tot 3.000 euro om jouw experiment uit te voeren! De Stichting zal tot 40 projecten op deze manier een financieel duwtje in de rug geven.

Meer informatie: Oproep: experimenteren met flexibele leertrajecten 

Bekijk ook het filmpje: Video

Evenement: inspiratienamiddag flexibele leertrajecten

Op 13 december organiseert Veranderwijs.nu een inspiratienamiddag rond flexibele leertrajecten waar je in dialoog kan gaan met experten en ervaringsdeskundigen. Wat zijn flexibele leertrajecten volgens de theorie en hoe worden ze reeds toegepast in Vlaamse scholen?

Aanwezigen die een dossier willen indienen voor de oproep “experimenteren met flexibele leertrajecten” kunnen er bovendien op een informele manier hun projectidee pitchen.

Meer informatie: Evenement: Inspiratienamiddag flexibele leertrajecten