Flanders Synergy let's work together
Privacyverklaring

Privacyverklaring

24/05/2018

Uw persoonsgegevens worden door Flanders Synergy vzw verwerkt, voor het beheer van onze contactpersonen en klanten. Dit doen we op basis van de contractuele relatie die ontstaat als u gebruik maakt van onze dienstverlening. We gebruiken de gegevens van klanten voor marketingdoeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op marketing, volstaat het ons dat mee te delen via info@flanderssynergy.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).