Flanders Synergy let's work together
Flanders Synergy Werkbaarheidsmeting

Flanders Synergy Werkbaarheidsmeting

03/03/2015

 

Waarom de werkbaarheidsmeting?

Betrokken werknemers vormen mee de basis voor een organisatie die uitstekend presteert. Ze denken mee, zijn flexibel en tonen een grote collegialiteit. Steeds meer organisaties zetten daarom in op teamontwikkelingsactiviteiten en het coachen van hun leidinggevenden. Desondanks ervaren ze dat er bepaalde functies in de organisatie een hoog ziekteverzuim vertonen en/of dat er regelmatig afstemmingsproblemen optreden. Zo ervaren leidinggevenden hun functie vaak als brandjesblusser.

Het is niet gemakkelijk om dergelijke inspanningen in de organisatie op een neutrale, objectieve manier te vatten. Flanders Synergy ontwikkelde met de KU Leuven een werknemersbevraging die peilt naar zowel de aard, als naar beleving van het werk. Hierdoor krijgt u meer inzicht in onder andere het stressniveau, de mate van tevredenheid, betrokkenheid en collegialiteit.

 

Wat meet de werkbaarheidsmeting?

Met de bevraging willen we inzicht krijgen in de taakeisen en regelmogelijkheden die medewerkers ervaren, om vervolgens na te gaan waar er spanningen zijn en hoe die weggewerkt kunnen worden. Er wordt gepeild naar verschillende kenmerken van de job, zoals de mate van autonomie, organiserende taken, contactmogelijkheden, complexiteit, … De bevraging gaat dus niet na hoe iemand zich persoonlijk voelt in zijn of haar job, maar peilt naar de inhoud van de job zelf om daaruit conclusies te trekken over de stressrisico’s, leermogelijkheden en motivatiekracht verbonden aan uw huidige organisatiestructuur.

 

Hoe verloopt de werkbaarheidsmeting?

Deelnemen kan via een online vragenlijst. Het invullen duurt gemiddeld 25 minuten. Schriftelijke afname is ook mogelijk, maar hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

 

Welke resultaten levert de werkbaarheidsmeting?

U ontvangt volgende output:

 • intake en in kaart brengen organisatiestructuur
 • gepersonaliseerde presentatie
 • score voor alle 5 A’s (Arbeidsinhoud, - organisatie, - voorwaarden, - omstandigheden, - verhoudingen) op organisatieniveau en voor afzonderlijke afdelingen/teams (indien voldoende groot)
 • cijfergegevens met vergelijkingen tussen afdelingen/teams
 • score op schalen voor de aard en beleving van het werk voor uw organisatie met benchmark

 

Hoe krijgt u feedback over de werkbaarheidsmeting?

Na afname van de bevraging krijgt u een visuele analyse op maat die persoonlijk met u wordt doorgenomen. Naast de meest opvallende resultaten en conclusies ontvangt u ook alle cijfergegevens.

 

Wat maakt de werkbaarheidsmeting zo aantrekkelijk?

 • Sterke visuele analyse op maat
 • Houvast bij het definiëren van verbeteracties
 • Benchmark met organisaties uit alle sectoren dankzij ruime database
 • Bevraging mogelijk voor alle groottes van organisaties
 • Wetenschappelijk ondersteund en gevalideerd meetinstrument (samenwerking met KU Leuven)
 • Kan ook dienen als psychosociale risicoanalyse, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichting inzake preventie van psychosociale risico’s op het werk

 

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in onze bevraging, wenst u meer informatie of wil u graag een aanbod op maat?

Contacteer ons via 016/66 14 11 of info@flanderssynergy.be.