Flanders Synergy let's work together
GO! is ambassadeur van Flanders Synergy

GO! is ambassadeur van Flanders Synergy

29/04/2014

Flanders Synergy werkt reeds twee jaar lang met een 23-tal scholen rond het innovatief organiseren van de eigen school. Dat houdt in dat men werkt met zelfsturende teams, waarbij de kennis- en competentieontwikkeling van de leerling centraal staat en waarbij men de schoolorganisatie ontwerpt vanuit de visie.
Binnen het gemeenschapsonderwijs zijn er intussen verschillende scholen die aan de slag zijn gegaan met deze nieuwe en innovatieve manier van organiseren. Ook het GO! gelooft in dit gedachtengoed en past dit sinds kort ook toe op de eigen organisatie.

Om deze overtuiging verder uit te dragen heeft het GO! beslist om ambassadeur te worden van Flanders Synergy. Als afgevaardigd bestuurder van het GO! wil Raymonda Verdyck haar vertrouwen uitdrukken in de innovatieve arbeidsorganisatie die Flanders Synergy uitdraagt, net omdat deze vorm van organiseren een passend antwoord kan bieden op de uitdagingen waar het onderwijs in de 21ste eeuw voor staat. ‘Vanuit onze grondwettelijke opdracht en ons pedagogisch project willen wij jongeren niet alleen kennis bijbrengen, maar ook opleiden tot goede burgers.’, aldus Raymonda Verdyck.

Daarom stelde zij zich kandidaat om lid te worden van de Raad van Bestuur van Flanders Synergy. Dinsdagavond, 29 april werd haar kandidatuur goedgekeurd.