Flanders Synergy let's work together
Vlaamse overheid steunt onderwijsproject Flanders Synergy

Vlaamse overheid steunt onderwijsproject Flanders Synergy

16/05/2014

Op vrijdag 16 mei besliste de Vlaamse regering op voorstel van Minister Ingrid Lieten om haar steun te verlenen aan het pilootproject “Onderwijs slim organiseren” van Flanders Synergy.  Ze maakte hiervoor een som van ruim 800.000 euro vrij.

Flanders Synergy werkt reeds twee jaar lang met een 23-tal scholen rond het innovatief organiseren van de eigen school.  Dat houdt in dat men werkt met zelfsturende teams, waarbij de kennis- en competentieontwikkeling van de leerling centraal staat en waarbij men de schoolorganisatie ontwerpt vanuit de visie.

De goedkeuring van dit project door de Vlaamse Regering betekent dat meer dan 35 scholen de kans zullen krijgen om in te stappen in lerende netwerken (een lerend network bestaat uit 4 tot 6 scholen die samen begeleid worden naar een innovatieve school).  Ze worden hierbij ondersteund door consultants in de Innovatieve Arbeidsorganisatie en Flanders Synergy, alsook door de reeds eerder opgeleide pedagogisch adviseurs en begeleiders. Ook deze pedagogisch begeleiders (intussen meer dan 60) worden vanuit Flanders Synergy continu bijgeschoold en verder ondersteund in hun opdracht om scholen te begeleiden in de ontwikkeling van een slimme schoolorganisatie.

Ook minister Ingrid Lieten gebruikt het Zuid-Afrikaanse spreekwoord “It takes a village to raise a child” om duidelijk te maken dat ‘als we de weerbaarheid van scholen willen verhogen, bekommerd zijn om het welzijn van leerkrachten en goede studieresultaten van leerlingen, we moeten inspelen op deze vraag vanuit de scholen. We moeten het mogelijk maken dat de scholen hun organisatie herdenken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én ervaringsuitwisseling. Dus ja, ook innovatiespelers –waaronder Flanders Synergy-  leveren hun bijdrage aan „it takes a village to raise a child”.’

Flanders Synergy kan rekenen op twee nieuwe sterkhouders. Raymonda Verdyck – topvrouw van het GO! - werd recent verkozen als bestuurder van Flanders Synergy. Zowel binnen de centrale diensten als binnen de scholen van het GO! lopen er geïntegreerde veranderingstrajecten om een passend antwoord te bieden op de uitdagingen waar het onderwijs in de 21e eeuw voor staat. Het GO! gelooft dan ook sterk in de innovatieve arbeidsorganisatie die Flanders Synergy bepleit. Bovendien zijn ook de Broeders van Liefde ambassadeur geworden.  Als grote congregatie hebben zij dit opgenomen in de strategische doelstelling van hun netwerk, met de ambitie om toonaangevend te zijn binnen het vrije net.