Flanders Synergy let's work together
De Springplank vzw “betrokken en zelfsturend” - Een nieuw businessmodel

De Springplank vzw “betrokken en zelfsturend” - Een nieuw businessmodel

02/11/2015

 

Op maandag 2 november stelde De Springplank vzw tijdens een persmoment hun nieuw businessmodel voor. Na 2 jaar voorbereiding, met steun van ESF en met expertise van Arteria, starten ze als Zelfsturende Organisatie.

De Springplank vzw, beter bekend als Okazi, is een maatwerkbedrijf waar sociale tewerkstelling, hergebruik en recyclage van afgedankte producten centraal staan. Oorspronkelijk waren ze voornamelijk bezig met Kringwinkelactiviteiten in de regio Hasselt en Sint-Truiden. Vandaag hebben ze naast hun 2 Kringwinkels in Hasselt en Sint-Truiden en 3 sorteercentra in Hasselt, hun horizont verbreed met enkele bijkomende activiteiten. In Flagbag, hun naaiatelier, worden van afgedankte vlaggen en zeilen orginele fietszakken, PC beschermhoezen, pennezakken, en andere hebbedingen gemaakt. Creazi, is hun materialenmagazijn waar leden voor 15 euro per jaar, afgedankte materialen kunnen ophalen om er zelf creatief mee aan de slag te gaan. Momenteel werken er 170 mensen in hun bedrijf.

Betrokken en Zelfsturend

Maandag 02 november 2015 zijn ze, na 2 jaar voorbereiding, met steun van ESF en met expertise van Arteria, gestart als Zelfsturende Organisatie.

Waarom?

Als bedrijf ervaren ze een veranderende omgeving waar enerzijds afval en afgedankte materialen als grondstof gezien worden, en anderzijds meer nadruk komt te liggen op de doorstroom van hun medewerkers naar de reguliere economie.

Ze willen dus nog meer inzetten op de talentontwikkeling van hun medewerkers, op groei én op werkbaar werk.

Hoe?

Zelforganiserende teams met betrokken medewerkers

Medewerkers werken vanaf 02 november in een team, waarin ze samen voor een gemeenschappelijk doel en resultaat gaan werken.

Taakdifferentiatie, opleiding en verbreding van competenties, verantwoordelijkheid, in teamverband werken, zijn hierbij de kernwoorden.

Medewerkers worden betrokken en uitgedaagd mee na te denken, voorstellen te doen over werkverbetering en het behalen van de  doelstellingen en resultaten. Hiervoor werd een ver doorgegedreven overleginstrument ontwikkeld en uitgewerkt.

Wil je graag meer weten, neem dan contact op met Bert Melaer, Adjunct-Directeur, De Springplank vzw, Stadsheide 7, 3500 Hasselt, tel: 0472/430079, bert.melaer@okazi.be.