Flanders Synergy let's work together
Flanders Synergy lanceert EVC-traject

Flanders Synergy lanceert EVC-traject

10/06/2014

Om tegemoet te komen aan de inhoudelijke bagage van zeer ervaren organisatieadviseurs heeft Flanders Synergy een EVC-traject (elders verworven competenties) ontwikkeld. Via deze procedure kan de betreffende kandidaat-adviseur een gelijkwaardigheidsattest bekomen dat evenwaardig is aan de erkenning via de opleiding tot senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie. 

EVC-gesprek

De meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. In dit  mondeling gesprek moet je de jury overtuigen dat je over de vooropgestelde basis en specifieke competenties beschikt. Lees hier meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een dergelijk gesprek. 

EVC-jury

Voor de samenstelling van de jury wordt er een gezonde, aanvullende mix gemaakt met mensen die de theorie zeer goed beheersen, zij die de vertaalslag kunnen maken naar implementaties in de praktijk en zij die zelf vanuit hun eigen organisatie de kanteling hebben meegemaakt (en zelf een actieve rol hierin hebben gespeeld). Het jurygesprek wordt in goede banen geleid door de juryvoorzitter. Hij/zij wordt hierin nog bijgestaan door 2 andere experten. Een vertegenwoordiger van Flanders Synergy (4e persoon) bereidt de vergadering voor en zorgt voor de nodige verslaggeving.. 

Beoordeling

Zoals aangegeven worden tijdens het jurygesprek zowel de basiscompetenties als de specifieke competenties getoetst. Op beide competenties moet minimaal 50% van de beschikbare punten behaald worden. Daarnaast maken de basiscompetenties 30% uit van de totale score. De specifieke competenties (kennis en ervaring met IAO en MST) maken 70% uit van de totale score. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij/zij minimaal één organisatie van A tot Z (van belichten tot verrichten) begeleid heeft in IAO.

Kostprijs

FS-leden: 500 euro (excl BTW)

Niet-leden: 750 euro (excl BTW)

Een positieve beoordeling levert een gelijkwaardigheid op aan het profiel van senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie met bijhorend gelijkwaardigheidsattest.

Kandidaten kunnen na het jurygesprek een expertenrapport met de beoordeling van het gesprek opvragen – indien zij daarom verzoeken.

Kandidaat stellen

Herken je je als adviseur in het volgende competentieprofiel?  Stel je kandidaat en bezorg ons:

  • een C.V.
  • een portfolio waaruit blijkt dat de competenties verworven zijn + enkele referenties
  • één van de referenties uitgewerkt op minimum 1A4

Om in aanmerking te komen voor het jurygesprek, dienen de gevraagde documenten aangeleverd te worden ten laatste 15 dagen voor het gesprek. Een jurygesprek wordt georganiseerd op voorwaarde dat er voldoende kandidaten zijn. Minstens drie kandidaten moeten zich aandienen. Gelieve uw kandidatuur daarom tijdig te stellen. Het volgende jurygesprek is gepland op vrijdag 10 oktober 2014.

Vragen en kandidaturen

Flanders Synergy v.z.w.
t.a.v. Marina Goolaerts
Kapeldreef 60
3001 Leuven (Heverlee)

marina.goolaerts@flanderssynergy.be