Flanders Synergy let's work together
Oproep: 'Samenwerking in de eerstelijnszone' - VLAIO project Flanders Synergy

Oproep: 'Samenwerking in de eerstelijnszone' - VLAIO project Flanders Synergy

13/03/2017

In het kader van de uitdagingen waar de zorgsector in Vlaanderen voor staat, en de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssector in de eerste lijn, zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid 2 (toekomstige) eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en inrichten van werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.  Doelstelling is om tot twee ‘prototypes’ van eerstelijnszones te komen die het bredere werkveld en beleid inspireren maar die tegelijkertijd concrete en praktisch inzichten, randvoorwaarden en een strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen. 

Hoewel projecten hiervoor geen extra financiering zullen krijgen, is het begeleidingstraject  vanuit Flanders Synergy volledig gratis voor de geselecteerde projecten. Zij worden gedurende twee jaar intensief begeleid. Behalve begeleiding vanuit Flanders Synergy, zijn ook het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid vanuit de KU Leuven betrokken. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit eerdere projecten worden meegenomen, en vanuit beide onderzoeksinstellingen wordt eveneens input en ondersteuning voorzien. Op deze manier is het project wetenschappelijk ondersteund en gevalideerd, maar eveneens sterk praktijkgericht.

Geïnteresseerde projecten die aan de voorwaarden voldoen kunnen een projectvoorstel indienen. De oproep hiervoor kan hier teruggevonden worden. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met dinsdag 18 april (12 uur). Selectie gebeurt in de week van 24 april, bekendmaking zal plaatsvinden op 2 mei. Vanaf dan gaat de begeleiding van start, tot en met mei 2019. Op 22 maart 2017 zal er een infosessie doorgaan voor geïnteresseerden. Meer informatie kan ook altijd opgevraagd worden via Laura Jacobs.

Wij zijn alvast enorm enthousiast om samen aan de slag te gaan!