Flanders Synergy let's work together
Gezocht: organisatie-ontwerper in de zorg

Gezocht: organisatie-ontwerper in de zorg

05/05/2017

 

Om ons team verder uit te breiden zijn we dringend op zoek naar een nieuwe medewerker

Flanders Synergy is het innovatieplatform op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaanderen. Ons doel is organisaties slagvaardiger te maken én meer aantrekkelijke, werkbare jobs te creëren. We vertrekken vanuit één gedachte: work smart, make goesting.

We creëren inspirerende voorbeelden, vertalen inzichten naar instrumenten en werken een strategie uit om opschaling mogelijk te maken. We zijn hierbij actief in verschillende sectoren, waaronder ook de zorgsector. Voor een innovatief project in de sector van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, zijn we op zoek naar een expert zorg die ons team wil versterken!

Profiel ‘Organisatie-ontwerper in de Zorg’

Flanders Synergy is al verschillende jaren actief in de zorgsector. De voorbije jaren werkten we in de ouderenzorg, nu gaan we aan de slag met een innovatief project in de sector van de eerstelijnszorg! Met het project ‘Samenwerking in de eerstelijnszorg’ zullen we immers, samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid, twee prototypes van eerstelijnszones of netwerken ontwikkelen. Deze prototypes zullen dienen als inspiratie voor het bredere werkveld, maar zullen ook leiden tot een hervorming van de sector. Daarnaast verruimen we onze blik naar andere (deel)sectoren binnen de zorgsector, zoals psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg.

De Organisatie-ontwerper in de Zorg wordt de trekker van het innovatieve project in de eerstelijns gezondheids- en welzijnszorg. Hij/zij trekt dit project met groot enthousiasme, en neemt hierin verschillende rollen op:

Als organisatieadviseur begeleidt hij/zij de twee netwerken, samen met een collega. Hij/zij gaat samen met de netwerken op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken, over de organisatiegrenzen heen, bekijkt hoe nieuwe rollen opgenomen kunnen worden en op welke manier de medewerkers samenwerken. Behalve begeleiding van de twee projecten in dit specifieke project, zal hij/zij ook andere organisaties binnen de zorg begeleiden naar een nieuwe en innovatieve manier van werken. Dit gebeurt vanuit de principes van de Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO).

Als toolontwikkelaar zal hij/zij op basis van de ervaringen in dit project, input van collega’s en samenwerking met de onderzoekspartners betrokken bij dit project, methodieken en tools ontwikkelen om tot zo’n vernieuwde samenwerking te komen. Daarnaast werkt hij/zij, samen met collega’s, ook aan andere kennisinstrumenten die we ontwikkelen en verspreiden naar organisaties en partners die op een andere en meer innovatieve manier aan de slag willen gaan.

Als netwerker en verbinder heeft hij/zij een goede kennis en overzicht van de verschillende partners en organisaties in het landschap van de eerstelijnszorg in Vlaanderen, en onderhoudt hij/zij dit ook.  Hij/zij houdt van groepen en netwerken, maar legt ook individueel de verbinding. Als netwerker en verbinder bouwt hij/zij verder aan het bestaande ecosysteem binnen de zorgsector en investeert hij/zij om steeds op de hoogte te zijn van de meest recente beleids- en andere ontwikkelingen. Hij/zij gaat daarnaast ook actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten binnen de sector.

Wat wij waarde(n)vol vinden in onze samenwerking – en hopelijk jij ook

 • We zijn waanzinnig expert – als expertisecentrum moeten we voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en gaan we uit van een wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak.
 • We zijn waanzinnig delend – we zijn er op uit om nieuwe kennis te verwerven om die vervolgens te delen, en liefst met zoveel mogelijk mensen en organisaties.
 • We zijn waanzinnig creërend – we zijn er op uit om nieuwe inzichten en instrumenten te creëren, niet alleen vanuit onszelf, maar ook vanuit een co-creatie met partners en projecten die onze maatschappelijke opdracht delen
 • We zijn waanzinnig eigenzinnig – we zijn positief kritisch ingesteld, en ja, soms is er al eens hoekje af. En dat mag.

Welke basisvaardigheden wij van onszelf maar ook van jou verwachten als collega

 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Je kan zelfstandig werken en bent een teamspeler
 • Je werkt resultaatsgericht
 • Je bent initiatiefnemer en probleemoplosser
 • Kennis Nederlands en Engels is een must. Frans een plus.

Voor deze rol moet je uitgerust zijn met volgende specifieke ervaring

 • Je bezit bij voorkeur een Master/Hoger onderwijs diploma of je hebt een gelijkaardige ervaring in bedrijfsadvies op het vlak van organisatieontwikkeling en verbeterprogramma’s.
 • Je hebt bij voorkeur de opleiding ‘Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie’ van Flanders Synergy en Antwerp Management School (AMS) gevolgd, of je kan je via EVC laten certificeren (cf. voldoende expertise en ervaring in organisatie ontwikkeling volgens de principes van Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO)).
 • Je hebt minstens een 3-tal jaar ervaring in het begeleiden van verandertrajecten/processen.
 • Je hebt ervaring in de zorgsector en/of je hebt een goede kennis van de zorgsector in Vlaanderen.
 • Je houdt van netwerken en kan een verbindende rol opnemen, zowel wat betreft groepen als individuen.
 • Je bent bereid je regelmatig over heel Vlaanderen te verplaatsen.

Tijdsbesteding

Voltijds, onbepaalde duur

Interesse?

Stuur ons je C.V. en motivatiebrief voor 26 mei 2017 naar volgend adres:

Flanders Synergy - Innovatieplatform Innovatieve Arbeidsorganisatie v.z.w.

Grauwmeer 1 bus 9, 3001 Leuven (Heverlee)

info@flanderssynergy.be