Flanders Synergy let's work together
Centrum voor sociologisch onderzoek - KUL

Centrum voor sociologisch onderzoek - KUL

 

Als onderwijs- en onderzoeksteam 'Arbeid en Organisatie' van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (K.U.Leuven) richten wij ons op thema’s zoals kwaliteit van de arbeid, arbeidsdeling en arbeidsorganisatie, sociaal overleg en arbeidsverhoudingen, organisatiestructuur en -verandering, en economische en industriële ontwikkelingen.

Op theoretisch vlak concentreert de groep zich vooral op de theorieën rond organisationele vernieuwing (gebaseerd op de moderne systeemtheorie en de sociotechniek), sociaal-structurele theorieën (meer bepaald sociale netwerktheorieën) en institutionele theorieën (regulation school). Wat methodologische technieken betreft ligt de focus op cross-sectionele surveys en panelonderzoek en op de systematische comparatieve analyse van casestudies.

 

 

Waaruit bestaat de interesse en ervaring op het terrein van innovatieve arbeidsorganisatie?

Als onderzoeks- en expertisecentrum rond integrale organisatievernieuwing wensen wij niet alleen de beleidsontwikkelingen inzake sociale innovatie van op de eerste rij te volgen, maar ook verder de brug te slaan naar de bedrijfswereld, zodat wij ons onderwijs en onderzoek blijvend kunnen verrijken met en toetsen aan de praktijk.