Flanders Synergy let's work together
Departement Werk en Sociale Economie, administratie Vlaanderen

Departement Werk en Sociale Economie, administratie Vlaanderen


Het departement Werk en Sociale Economie is een onderdeel van het gelijknamig beleidsdomein van de Vlaamse overheid. Met onze deskundige en gedreven teams maken en ondersteunen wij het beleid op het vlak van werk en sociale economie. Wij houden ook toezicht op de uitvoering ervan. “Meer en beter werk voor iedereen in Vlaanderen” is het uiteindelijke doel van onze inzet en onze kerntaken. Dat zijn beleidsontwikkeling, handhaving en beleidsevaluatie. 


Waaruit bestaat de interesse en ervaring op het terrein van innovatieve arbeidsorganisatie?

Het departement ziet het verlengen van de loopbaanduur via competentieversterking en het investeren in sociale innovatie in bedrijven als één van de sporen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Om deze doelstelling te realiseren moeten we inzetten op werkbaar werk en een duurzaam HR-beleid in bedrijven en organisaties. Hiervoor ontwikkelen of continueren we de bestaande acties op diverse terreinen:evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (EAD), leeftijdsbewust personeelsbeleid, een strategisch competentiebeleid in bedrijven en organisaties , werkbaar werk en sociale innovatie. 

We willen deze verschillende schakels aaneenrijgen om te komen tot een integrale en gerichte aanpak. 

Ook in de vorige legislatuur had het Department WSE aandacht voor sociale innovatie. De toenmalige minister van Werk Vandenbroucke startte eind 2006 een een programma ter stimulering van een innovatie arbeidsorganisatie en lag daarmee aan de basis van Flanders Synergy. 

Concreet worden vanuit het EAD (Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit) jaarlijks meer dan 750 organisaties begeleid in een diversiteitstraject (in het kader van diversiteitsplannen). Om meer diversiteit te realiseren wordt er vaak gewerkt aan aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie zoals zelfsturende teams en arbeidsherverdeling. Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besteden de experimentele MVO-plannen onder andere aandacht aan de sociale poot van ondernemen. Sociale Innovatie is daarbij een belangrijk onderdeel.