Flanders Synergy let's work together
Groep IDEWE

Groep IDEWE

Groep IDEWE Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, werd als arbeidsgeneeskundige dienst opgericht in 1967. Doelgroep van IDEWE zijn zowel industriële ondernemingen als de dienstensector, zowel de openbare als de privésector. Talrijke ondernemingen, ziekenhuizen, financiële instellingen, KMO’s, besturen op lokaal, provinciaal, gewestelijk of federaal niveau,... doen reeds jaren een beroep op de deskundigheid van IDEWE. Samen met de zusterorganisatie IBEVE vzw, experten in milieu en veiligheid, biedt IDEWE een geïntegreerd dienstenpakket aan op het vlak van welzijn op het werk en preventie.

Waaruit bestaat de interesse en ervaring op het terrein van innovatieve arbeidsorganisatie?

De groep IDEWE denkt toekomstgericht en evolueert mee met de klant en de hedendaagse technologie. Momenteel hebben klanten via een login toegang tot de eigen personeelsgegevens en kunnen ze o.a. medische onderzoeken plannen voor hun werknemers, personeelsgegevens beheren,... Weldra biedt dit interactief communicatiemedium nog meer mogelijkheden zoals het linken van een risicoprofiel(en) aan elk personeelslid, het genereren van werkpostfiches, het raadplegen van de bibliotheek, het opvragen en raadplegen van verslagen van bedrijfsbezoeken,…
 
Daarnaast is de Groep IDEWE ook volop bezig met gezondheidspromotie, aangepast werk voor zieke en/of oudere werknemers, ziekteverzuim,…IDEWE beseft zeer goed dat werknemers langer zullen moeten werken en dat dit enkel kan indien een onderneming gezonde werknemers heeft. Minder gezonde werknemers vallen uit door ziekte, presteren slechter omwille van een slechte gezondheidstoestand,… Extra ziekteverzuim is op elk moment van de loopbaan een belangrijke kost voor de werkgever. Acties rond gezondheidspromotie zijn dus van essentieel belang en geven uitstekende resultaten op lange termijn.

 
Gezondheidspromotie situeert zicht op vele vlakken: hart- en vaatziekten, overgewicht en zwaarlijvigheid, roken, gestoorde longfunctie, overbelastingsletsels, burn-out en werkstress,…
 
IDEWE biedt hiervoor oplossingen, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke studies. Door met IDEWE aan gezondheidspromotie te doen kan een werkgever een succesvolle verlenging van de loopbaan bekomen voor zijn werknemers. Daarbij is het erg belangrijk om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.