Flanders Synergy let's work together
SBM/Escala opleidingen

SBM/Escala opleidingen

SBM en Escala verzorgen training, coaching en advies.  Er is een uitgebreid aanbod voor alle sectoren en voor alle type organisaties. SBM staat ten dienste van de profit, Escala van de non- en social profit sector.

Op diverse leslocaties in heel Vlaanderen en Wallonië vind je een praktijkgericht en voor iedereen toegankelijk aanbod. Ook wat betreft in-house maatoplossingen zijn SBM en Escala sterk: in nauw overleg met de klant worden flexibele en resultaatgerichte leeroplossingen voor medewerker tot zaakvoerder gecreëerd.

Waaruit bestaat de interesse en ervaring op het terrein van innovatieve arbeidsorganisatie?

Voor SBM en Escala is innovatieve arbeidsorganisatie niet nieuw. Meerdere opleidingen omtrent HR en management passen perfect binnen deze thematiek. Via onze merken zetten we organisaties via opleidingen en sensibiliseringssessies aan tot het realiseren van een innovatievere arbeidsorganisatie.

De Academie voor de Toekomst, een project van de POM West-Vlaanderen en SBM focust dan weer specifiek op sociale innovatie in industriële productiebedrijven. Een jaarlijkse sensibiliseringssessie moet de industrie aanzetten om processen te optimaliseren en arbeid beter te organiseren. Meer verantwoordelijkheid en autonomie voor de medewerker moet leiden tot meer productiviteit, een evolutie die ook de employer branding van de sector ten goede komt.

Tot slot gaan SBM en Escala ook zelf de uitdaging aan om te evolueren naar een meer innovatieve, wendbare arbeidsorganisatie waarbij meer autonomie en regelmogelijkheden bij de teams wordt gelegd, en leidinggeven anders wordt ingevuld.

“Het project ‘anders organiseren’ binnen onze eigen organisatie, geeft ons opleidingsaanbod en onze visie rond IAO een geloofwaardigheidsinjectie. Wat je uitdraagt naar externen houdt nog meer steek als je er ook zelf mee aan de slag gaat” (Patrick Huyghe, directeur Projecten).