Flanders Synergy let's work together
SD Worx

SD Worx


SD Worx is al jarenlang actief in Human Resources. Van een sociaal secretariaat is SD Worx uitgegroeid naar een geïntegreerde HR-dienstverlener.

Hun aanbod bestaat uit opleiding, advies, outsourcing en automatisering binnen alle HR-thema’s.
 

SD Worx is altijd een voorloper geweest op de Belgische HR-markt. Onze innovatieve Hr-aanpak intern wordt vertaald naar innovatieve oplossingen voor onze klanten.
 
Ook wij liggen wakker van maatschappelijke thema’s als welzijn op het werk en de krappe arbeidsmarkt enerzijds en de verhoogde vraag naar wendbaarheid vanuit de markt anderzijds. Via het project van Flanders Synergy hopen wij voor SD Worx inzichten te verkrijgen omtrent het beter inrichten van onze organisatie. Wij geloven dat een nieuwe kijk op omgaan met structuren, systemen, taken en functies noodzakelijk is om onze medewerkers een nog fijnere loopbaan te kunnen garanderen en zo de aanwezige knowhow binnen SD Worx te laten groeien.
 
Dat sociale innovatie een belangrijk thema is bij SD Worx blijkt niet alleen uit het opleiden van onze consultants bij Flanders Synergy maar ook uit het onderzoek dat we zelf voerden rond verschillende aspecten van sociale innovatie. De methodologie van Flanders Synergy in combinatie met de grote waaier aan tools en knowhow binnen SD Worx garanderen een zeer brede en gedegen aanpak van denkoefeningen en verandertrajecten rond organisatiestructuur.
 
Uit het onderzoek dat wij begin 2010 voerden bij een 200-tal HR-managers en bedrijfsleiders blijkt duidelijk dat er een evolutie is bij werkgever en werknemer naar een meer flexibele arbeidsorganisatie. De vraag van werkgevers en werknemers naar jobrotatie, taakverbreding, thuiswerk, glijdende uren, en dergelijk is toegenomen de afgelopen 3 jaren. De meerderheid van de respondenten verwacht ook dat projectmatig werken aan belang zal winnen (87%) en dat managementstructuren minder hiërarchisch zullen worden (63%). Bijna allemaal (93%) geloven ze dat flexibeler omgaan met functies en taakverdeling steeds belangrijker wordt in de toekomst en 78% ziet dat de nieuwe generatie meer behoefte heeft zijn job zelf vorm te geven.
 
De eerste stapjes naar innovatief denken in de hoofden van het management zijn gezet in België. Dit bewustzijn moet echter nog in vele gevallen omgezet worden in daden. SD Worx voerde al een aantal nieuwe manieren van werken in voor de eigen medewerkers: landschapskantoren, intern-chatkanaal, thuiswerk, regionale kantoren, flexibele uren, projectteams,… Als ambassador bij Flanders Synergy willen we de verdere bewustwording in Vlaanderen rond innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunen en zelf vanop de eerste rij meedenken via welke innovaties SD Worx als organisatie naar medewerkers en klanten toe kan verbeteren.