Flanders Synergy let's work together
Stad Gent

Stad Gent

Volgende Project Operationele Doelstelling (POD) is in de cascade opgenomen:

‘We sturen onze werking en verbeteren voortdurend in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en hanteren de IAO-methodiek eveneens als motor bij de opstap naar Het Nieuwe Werken.’

Met deze POD uit het bestuur haar wens om de organisatie te sturen in de richting van een Innovatieve Arbeidsorganisatie. Hoe die organisatie er tegen 2019 zal uitzien en hoe we daar kunnen geraken, wordt hieronder verder uitgewerkt.

Het effect waar we naartoe werken is tweeledig:

  • Extern, naar buiten toe willen we inzetten op een klantgerichte dienstverlening
  • Intern, binnen de organisatie willen we inzetten op betrokkenheid

Beide luiken kunnen niet los staan van elkaar: via IAO zet je in op betrokken medewerkers om te komen tot een klantgerichte organisatie, en omgekeerd.

In functie van dit effect, kunnen we de POD concretiseren in volgende doelstelling:

‘Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening door te investeren in de arbeidsomgeving via het ontwikkelen van actieve jobs en het verhogen van de regelmogelijkheden van de teams en individuele medewerkers, met oog voor het evenwicht tussen werk en privé.’

Met arbeidsomgeving bedoelen we zowel de fysieke omgeving als de cultuur en interpersoonlijke relaties. De regelmogelijkheden beschrijven de mate waarin de werknemer de mogelijkheid heeft om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Een slechte verhouding leidt tot stresserend jobs, een goede verhouding leidt tot uitdagende, actieve jobs. De regelmogelijkheden omvatten het kunnen regelen van het werk binnen het team of tussen teams alsook het kunnen regelen in functie van de balans werk – privé.

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: klantenperceptie, verbeterde doorlooptijden, met minder evenveel doen, met evenveel beter/meer doen, ...). De precieze invulling hiervan zal afhangen van de individuele projecten die aangegrepen worden om de Innovatieve Arbeidsorganisatie te implementeren.

Aangezien Het Nieuwe Werken een niche vormt binnen het concept van de Innovatieve Arbeidsorganisatie, en er voor deze niche een bijzondere link is met de huisvestingsstrategie, werd ook hiervoor een doelstelling geformuleerd.

‘Versterken van de focus op het realiseren van vooropgestelde resultaten door efficiënt en plaatsonafhankelijk de juiste dingen goed te doen, in functie van de realisatie van de huisvestingsstrategie.’

Aangezien we Het Nieuwe Werken aanzien als een niche binnen de Innovatieve Arbeidsorganisatie, primeren de 4 kenmerken en de doelstelling van een Innovatieve Arbeidsorganisatie bij het maken van de keuze.