Flanders Synergy let's work together
VDAB

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bestaat sinds 1989. Als publieke dienstverlener willen we sturend en uitvoerend werken aan een transparante en dynamische arbeidsmarkt in Vlaanderen. Om die opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren, bieden we een uitgebreid en doeltreffenddienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, training & opleiding en loopbaanbegeleiding. We willen een snelle service aanbieden en onze verschillende klantengroepen (werkzoekenden, werknemers en werkgevers) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier handig op in. Naast de klassieke media zijn de jobcomputers en de uitgebreide toepassingen op het internet belangrijke kanalen. Voor de uitvoering van opleidings- en begeleidingstrajecten doen we als arbeidsmarktregisseur in toenemende mate een beroep op commerciële en niet-commerciële marktspelers.
 

Waaruit bestaat de interesse en ervaring op het terrein van innovatieve arbeidsorganisatie?

De evoluties op de arbeidsmarkt en het accuraat inspelen op de wijzigende noden van onze klanten (werkgevers, werknemers en werkzoekenden) zijn voor ons de stimulans om onze interne organisatiestructuur – en cultuur permanent te optimaliseren. We zetten hierbij o.a. in op minder hiërarchische structuren, meer autonomie voor de regionale diensten, teamwerking en coachend leidinggeven. Het responsabiliseren van onze medewerkers, het stimuleren van zelfsturing en het bieden van groeikansen staan hierbij centraal. 
In het onderstaande filmpje dat de VDAB heeft laten maken, worden de uitdagingen voor de toekomst en hoe we ons hierop anders moeten en kunnen organiseren, heel mooi in kaart gebracht.