Flanders Synergy let's work together
Verso - Vereniging voor social profit ondernemingen

Verso - Vereniging voor social profit ondernemingen

De Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Verso groepeert achttien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren: de gezondheidszorg, de welzijnssector, de socio-culturele sector en de sector van de aangepaste tewerkstelling.

 

Verso zet al jaren in op innovatie, zowel technologische als niet-technologische innovatie. In onze sectoren maken de medewerkers het grootste kapitaal uit. Procesinnovatie en innovatieve arbeidsorganisatie zijn daarom heel belangrijke innovatievormen. Zo zal een patiëntgerichte, multidisciplinaire aanpak binnen de zorg- en welzijnssectoren cruciaal zijn om verdere kwaliteitswinsten te boeken.

Binnen de social profit zijn verschillende organisaties al aan de slag gegaan met innovatieve arbeidsorganisatie als één van de mogelijke antwoorden om het hoofd te beiden aan de uitdagingen die op hen afkomen. Nog meer andere organisaties moeten echter overtuigd worden van deze andere aanpak. Vanuit haar rol als ambassadeur bij Flanders Synergy wil Verso dit gedachtegoed mee helpen verspreiden bij haar federaties en hun leden.