Flanders Synergy let's work together
Ambassadeur 1 Corporate 2 Belangstellend 3
Tarieven (jaarlijks)
< 50 werknemers 1 500 EUR 750 EUR 200 EUR
51 tot 250 werknemers 3 000 EUR 1 500 EUR
meer dan 250 werknemers 5 000 EUR 2 500 EUR
Ambassadeur worden Corporate lid worden Belangstellend lid worden
Voordelen
Toegang tot het kennisnetwerk (website, nieuwsbrief, regionale netwerken, praktijklabo's, …) 3 personen 2 personen 1 persoon
Toegang tot het jaarlijkse congres 3 personen 2 personen 1 persoon
Gratis eendaagse opleiding "Proeven van iao"4 3 1
Gratis ontvangst van ledenmagazine "Flanders Synergy Inspireert" (verschijnt 4 keer per jaar) Ja Ja Ja
Gratis deelname aan ledenavonden Ja Ja Ja
Voordeeltarief voor eendaagse FS-themaopleidingen4 Ja Ja Neen
Een korting van 20% op door Flanders Synergy beheerde publicaties, instrumenten en opleidingen Ja Ja Neen
Een beperkt aantal halve dagen eerstelijnsadvies door team Flanders Synergy Ja Ja Neen
Zetel in de Algemene Vergadering Ja Neen Neen
Mogelijkheid tot kandidatuur Raad van Bestuur Ja Neen Neen
Betrekken van medewerkers bij pilootprojecten Ja Neen Neen
Het statuut "stichtend lid" en de daarbij horende visibiliteit Ja Neen Neen

1 De voordelen van het ambassadeur-lidmaatschap zijn: .
2 De voordelen van het corporate-lidmaatschap zijn:
3 De voordelen van het belangstellend-lidmaatschap zijn:
4 Flanders Synergy biedt op regelmatige basis een aantal eendaagse opleidingen aan. Bekijk het overzicht hier.