Flanders Synergy let's work together
Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie
Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie

Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie

De laatste jaren is er nergens meer over geschreven en gedebatteerd dan over het Nieuwe Werken en The Future of Work. Dat deze begrippen ondertussen bijna gemeengoed zijn, staat buiten kijf.

Maar hoe begint men daar nu aan? Werknemers thuis laten werken zonder de rest van het bedrijf en de cultuur hieraan aan te passen zal vermoedelijk niet lukken. In dit programma, ontwikkeld in samenwerking met AMS, leert u hoe u organisaties kunt faciliteren om competitief te blijven en tegelijk aantrekkelijker te zijn als werkgever.

Waarom dit programma kiezen? 

 • U ontwikkelt de competentie om bedrijven te ondersteunen in het vernieuwen van hun arbeidsorganisatie
 • U krijgt een beter inzicht in het verbeteren van het prestatievermogen van de arbeidsorganisatie
 • U zorgt ervoor dat de kwaliteit van de arbeid binnen de organisatie verbetert
 • U leert hoe u organisaties kan ondersteunen in het proces competitief te blijven en ook een aantrekkelijke werkgever te zijn
 • Combinatie van theorie, verdieping en actie: state-of-the-art academische kennis in combinatie met werken aan een eigen case en coaching

Wat mag u verwachten? 

Inhoudsniveau: Deepening Expertise, Strategic

Na het volgen van dit programma:

 • Bent u in staat de structuur van een organisatie te lezen en eventuele deficits aan te wijzen.
 • Kunt u een integraal veranderplan opmaken waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de structuurbouw als aan het veranderingsproces.
 • Kunt u een organisatie ondersteunen bij het kantelen van functioneel naar procesgericht.
 • Bent u in staat de ideale teamstructuur uit te tekenen op maat van een organisatie.
 • Kunt u meer doelgericht en weloverwogen organiseren: logische en congruente keuzes maken ten aanzien van structuur, cultuur, mensen en systemen.

Wat houdt dit programma in? 

 • Waarom en hoe anders organiseren? Kaderen van arbeidsorganisatie en noodzaak van anders organiseren
 • Effecten van anders organiseren: integraal (her)ontwerpen, denken en doen
 • Het nieuwe werken….is veel meer dan “furniture, fads en fashion"
 • Over lean en mensbeleid: impact van het Nieuwe Organiseren op medewerkers
 • Netwerken en sociaal kapitaal: inzicht in onderlinge samenhang van organisatie en medewerkers
 • Principes van effectief teamwerk
 • Strategie en leiderschap: anders organiseren is anders leren leiden

Voor wie? 

Deze opleiding richt zich tot professionals uit zowel de profit en non-profit sectoren die een trekkende rol vervullen. Wij denken aan lijnmanagers met interesse in organisatie-vraagstukken, managers met productie-, proces-, organisatie- en/of HR verantwoordelijkheid of adviseurs, trainers en consultants in proces-, organisatie- en/of HR-vraagstukken.

 • Senior Consultants en Organisatie-adviseurs
 • Change Managers en Change Agents
 • Project Managers
 • HR Managers

Carriere niveau: General management, Senior management, Middle management, Professional & first line management

Toelatingsvoorwaarden: bij de start van deze opleiding hebt u ten minste 8 à 10 jaren werkervaring.

Door wie? 

 • Antwerp Management School Faculty
 • Professional Faculty: Seth Maenen, PHD, Senior Innovatieve Arbeidsorganisatie en Projectleider, Flanders Synergy
 • Academic Director: Prof dr. Geert van Hootegem, Prepared Mind

Data opleiding

19/3 en 20/3
16/4 en 17/4
14/5 en 15/5
11/6 en 12/6
17/9 en 18/9
Jurydag: 22/10   

Diploma/getuigschrift 

Na het volgen van de opleiding ontvang je een Getuigschrift "Senior Adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie"

Kostprijs

8.750,- euro (excl. BTW)

KOSTEN

Inclusief: documentatie & catering
Exclusief residentiële kosten: € 550

FINANCIËLE VOORDELEN

 • Indien meerdere inschrijvingen van eenzelfde organisatie, bieden we een volumekorting.
 • €2.000 korting voor leden van Flanders Synergy
 • KMO portefeuille: Vlaamse KMO’s genieten subsidies van de Vlaamse Overheid.
 • Publieke en Social Profit sector: deelnemers uit publieke en socialprofit organisaties genieten aangepaste voorwaarden. Neem hierover contact op met de Program Manager.

Inschrijving

Inschrijven kan via deze link