Flanders Synergy let's work together
Toekomst van de Industrie

Toekomst van de Industrie

De hedendaagse industrie wordt overstelpt met (nieuwe) verbeterprogramma's en innovatieprojecten: kaizenteams, quick response manufacturing, POLCA-systemen, 5S, noem maar op. Bedrijven dienen in te zetten op innovatie en verbeteringen maar eveneens op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Al deze initiatieven integreren in een traditionele georganiseerde organisatiestructuur is vaak moeizaam en erg stresserend. In dit project promoot Flanders Synergy een innovatieve arbeidsorganisatie (gebaseerd op de wetenschappelijke benadering socio-technical systems design)voor het ontwerpen van organisaties in de Vlaamse maakindustrie . Onze ervaring heeft ons geleerd dat we met deze ontwerpbenadering vaak een steentje kunnen bijdragen aan de stroomlijning en versterking van diverse initiatieven en acties binnen organisaties.

Een innovatieve arbeidsorganisatie werkt volgens de volgende basisprincipes: 

Duidelijke rollen met korte coördinatielijnen 

Een doordachte cross-functionele structuur zorgt voor een verkorting (of eliminatie) van de coördinatielijnen tussen afdelingen. Tijdrovende interne fricties en afstemmingsproblemen tussen afdelingen/disciplines binnen de organisatie kunnen daardoor weggewerkt worden.

De procesuitvoering verwezenlijkt of overtreft de strategische aspiraties

Door de verantwoordelijkheid en het overzicht over productiestromen zo helder en transparant mogelijk te organiseren dicht bij het primaire proces (de klantgerichte flow) kan er snel gereageerd worden op variaties of verstoringen in processen. Daardoor kan ook bespaard worden op overheadkosten in complexe aansturings- of planningssystemen.

Betrokken en competente medewerkers die resultaat gericht samenwerken

Op vlak van teamontwerp streven we steeds naar een teamstructuur waarbinnen zoveel mogelijk interafhankelijkheden, om een procesdeel succesvol af te ronden, gegroepeerd zitten. Het teamontwerp is in dit opzicht een doorvertaling van het overkoepelend organisatieontwerp naar concrete eenheden binnen de organisatie. Hiervoor volgen we beproefde methodologie met gevalideerde ontwerprincipes. We adviseren om te werken aan cross-training en brede inzetbaarheid van teamleden. Op die manier kunnen teams snel capaciteit mobiliseren en verschuiven om flessenhalzen en daarmee gepaard gaande risico’s op sterk escalerende doorlooptijdeffecten te vermijden.

Om dit te realiseren mobiliseren we wetenschappelijke kennis, expertise en praktijkervaringen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. 

  • We werken samen met de KULeuven om de voordelen van een innovatieve arbeidsorganisatie aan te tonen op basis van een businesscase. 
  • De kennis die we vergaren in organisaties gebruiken we om nieuwe tools te ontwikkelen.
  • Samen met onze adviseurs bieden we begeleiding en ondersteuning aan geïnteresseerde bedrijven aan een gesubsidieerd tarief. 

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op en wij komen naar u voor meer duiding en een gesprek waarbij we bovenstaande principes uitleggen op basis van uw organisatie.  Ondertussen kan u inspiratie opdoen door het lezen van een van de cases of deelnemen aan een van onze events.

Image not found Seth Maenen
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Seth Maenen
Projectleider seth.maenen@flanderssynergy.be 0485 16 05 94