Flanders Synergy let's work together
Betrokken medewerkers zijn bepalend
Betrokken medewerkers zijn bepalend

Betrokken medewerkers zijn bepalend

Camerlynck

Het tandtechnische bedrijf Camerlync staat mee aan de wieg van Flanders Synergy. Camerlynck is een pionier op het vlak van zelfsturing in een klein bedrijf. Tandtechniek is een zeer specialistisch en arbeidsintensief beroep dat sterk onderhevig is aan technologische veranderingen. De uitdaging van de toekomst is het combineren van de technologische kennis en tandtechnische kennis in één profiel. Een goede opleiding als tandtechnieker is het slechts het minimum, constant leren op de werkplek en de nodige bijscholingen zijn onmisbaar in de sector die gekenmerkt wordt constante innovatie. 

Aangezien elke opdracht een grote mate van overleg vereist tussen enerzijds de tandarts en anderzijds de tandtechnicus, is een hoge betrokkenenheid eigen aan het beroep. Bovendien vond er een verschuiving plaats op vlak van expertise. De technische vakkennis die vroeger bij de tandarts zat, is in steeds meer gevallen verschoven richting het tandtechnische labo. Deze expertise is aanwezig bij verschillende medewerkens van het labo waardoor de afstand naar de tandartsen toe verkleind is. Doordat de tandtechnicus steeds vaker uitvoerend werk levert voor de tandsarts is de klassieke rol van de tandtechnicus als producent geëvolueerd naar service verlener. Steeds vaker wordt een tandtechnicus geraadpleegd voor zijn of haar expertise. 

Een te kort aan betrokkenheid bij de werknemers en een veranderende rol binnen de sector hebben bij Camerlynck aanleiding gegeven tot het herdenken van de organisatiestructuur. Met behulp van een workflow analyse werd er gekeken naar het primaire proces van de organisatie. Een eerste stap was het verschuiven van een aantal logistieke en administratieve taken, zoals het in-en uitpakken en het registreren van opdrachten in de computer, naar de teams. Het opstellen van de planning werd eveneens een verantwoordelijkheid voor de teams, dit leidde tot een vlottere planning en meer ruimte voor de bedrijfsleider om aan andere zaken te werken. Wanneer de planning ad hoc aangepast moet worden, verloopt dit dynamischer en in samenspraak waardoor opdrachten steeds op tijd afgeleverd kunnen worden. 

Eigenlijk is het verhaal van Camerlynck erg eenvoudig: medewerkers worden door de ander manier van werken meer betrokken in het hele proces. Het team heeft een grote mate van vrijheidsgraden gekregen. Ze regelen veel zelf en er is meer overleg dan vroeger, waarbij iedereen de kans krijgt om iets in te brengen. Een gevolg van de innovatieve manier van organiseren laat zich ook optekenen op het vlak van de kwaliteit van de arbeid. Er is gedurende het verandertraject veel veranderd in de mentaliteit van de werknemers. Iedereen weet nu beter wat er van hem of haar verwacht wordt. Er is een zekere trots, fierheid en collegialiteit!  Als er een reactie komt dat iets niet goed gedaan werd, dan hebben wij iets niet goed gedaan. De rivaliteit tussen afdelingen is verdwenen. Er wordt gewerkt in een ontspannende omgeving waardoor er minder fouten worden gemaakt.