Flanders Synergy let's work together
De kracht van multidisciplinaire units
De kracht van multidisciplinaire units

De kracht van multidisciplinaire units

Grontmij

Grontmij maakte zes jaar geleden de overstap van een erg tradionele, functioneel georganiseerde organisatie naar een innovatieve arbeidsorganisatie. Disciplines werden ingeruild voor multidisciplinaire units die zichzelf aansturen. Het tevredenheidsniveau steeg niet enkel bij de klanten, maar ook bij de werknemers. 

Grontmij is een interdisciplinair ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau voor infrastructuur & mobiliteit; industrie, water & energie en planning & ontwerp. De dienstverlening omvat onder meer procesvoering, audits, bestekken en uitvoering der werken. Zoals veel bedrijven waar technische kennis gevaloriseerd wordt, werkte ook Grontmij tot 2005 in een typische lijnstructuur. Dit zorgde voor heel wat belemmeringen omdat alle medewerkers met een bepaalde specialisatie binnen eenzelfde afdeling ondergebracht werden. Kennisdeling met de andere afdeling gebeurde slechts in zeer beperkte mate waardoor klanten, met een eerder complexe vraag, meerdere afdelingen dienden te doorlopen. Dit zorgde ervoor dat de doorlooptijd (de tijd die nodig is van de start tot het einde) van het project erg verlengd werd. 

Grontmij wilde echter groeien en besefte dat ze daarvoor een meer klantgerichte organisatie moest worden waar specialisme per afdeling toch gegarandeerd kon worden. De organisatie besloot het roer om te gooiene en te werken aan autonome units. Verschillende disciplines moesten in zo'n unit gaan samenwerken rond de vraag van een bepaalde klant. Elke unit kon zich vanaf dat moment gaan spcialiseren op bepaalde soorten klantvragen. Het project hield specifiek rekening met de competentie-ontwikkeling van de medewerkers. Disciplinecoaches en materiedeskundigen werden aangesteld en deeltijds vrijgemaakt om kennisontwikkeling en opleidingstrajecten van de medewerkers te begeleiden. 

Coaching is erg belangrijk wanneer je met autonome units gaat werken. Om de teamdynamiek maximaal te laten renderen, moet je er voor zorgen dat de units op een goede manier aangestuurd worden. Aan die coachingskills wil Grontmij in de toekomst nog wat gaan sleutelen. Daarnaast wil ze de teamwerking op verschillende locaties gaan organiseren en ervaringen delen. De groei naar zelfstandigheid in het project wil Grontmij meten om de resultaten te kunnen terugkoppelen op het project verder te optimaliseren 

Grontmij is dankzij een innovatieve arbeidsorganisatie er in geslaagd om op een veel klantgerichtere manier te gaan werken. De organisatie is eenduidiger en laat de teams toe om hun werk beter te planning. Ook ontwikkeling en groei op lange termijn werd gebordgt in de structuur waardoo ook instroom van nieuwe medewerkers veel vlotter verloopt.