Flanders Synergy let's work together
Bootcamp 8: Productiebedrijven

Bootcamp 8: Productiebedrijven

Betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhogen met innovatieve arbeidsorganisatie

De markt evolueert en dat vergt van bedrijven dat ze zich continu aanpassen om snel(ler) en efficiënt(er) te kunnen reageren, om sneller te kunnen produceren, om goed maatwerk af te leveren. Niet alleen het technische proces hierop afstemmen, maar ook alle medewerkers meenemen, motiveren en betrekken is de uitdaging. Hoe kunnen we medewerkers flexibel inzetten in verschillende processen of op diverse projecten, cross border? Hoe silo’s in de organisatie doorbreken? Wat is de rol van de leidinggevende in een context waarin medewerkers steeds meer zelf de regie over werk en leven willen, moeten en kunnen nemen? Hoe deze veranderingen en innovatie managen?

Aan de hand van het IAO-canvas, concrete inspiratiecases en huiswerkopdrachten gaan we tijdens dit bootcamp aan de slag om uw onderneming te begeleiden bij de aanpak van deze uitdagingen. We zetten u op weg naar een transformatieplan.

  • De menselijke kant van technisch management

Wat is de impact op de medewerkers van de veranderingen die het bedrijf doormaakt? Hoe motiveren we hen, hoe zorgen we voor maximale betrokkenheid bij zowel de veranderingen, als bij de klanten? Waar zijn we als bedrijf sterk in? Hoe kunnen we ons differentiëren?

  • Over organogrammen, afdelingen, leiderschap en macrostructuur

Wat betekenen onze visie en onze strategie voor onze arbeidsorganisatie? Welke macrostructuur hebben we nodig om het bedrijf optimaal te organiseren? Hoe zorgen we voor betrokken medewerkers die zelf mee vorm geven aan onze toekomst?

  • Teams, teamrollen en microstructuur

Hoe structureren we teams? Welke rollen, verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en structuren hebben we daarvoor (echt) nodig? Hoe bepalen we teamdoelen en hoe volgen we die op? Wat moet een team wel/niet doen? Hoe zorgen we voor optimale kennisdeling en ervaringsuitwisseling? Hoe gaan we medewerkers opleiden?

Wat?

Intensief traject van 5 interactieve en begeleide sessies met presentatie van praktijkcases, huiswerkopdrachten, groepsdiscussie en onderlinge uitwisseling en advisering met (tussentijdse) begeleiding door adviseurs-experten van Agoria en Flanders Synergy. We beginnen met een kick-off en gaan nadien bij 4 bedrijven langs, die ons hun case zullen toelichten en in de praktijk tonen aan de hand van een geleid bedrijfsbezoek.

Doelgroep

Productiebedrijven. Per bootcamp kunnen maximaal 6 bedrijven deelnemen, telkens een tandem of trio van sleuteldragers (CEO, operations manager, productiemanager, HR manager …). Door met 2 of 3 deelnemers aan de sessies deel te nemen en het huiswerk aan te pakken, maken we een geïntegreerd geheel van het projectplan. Het traject en de huiswerkopdrachten kunnen ook een inspanning van anderen (vb. managementteam) vragen.

Data en inschrijven

Inschrijven kan door te mailen naar Robrecht Janssens. Als u zich inschrijft, bent u meteen voor de volledige reeks aangemeld. U hoeft zich dus niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven. Elke sessie gaat door van 12u30 - 18u:

  • Sessie 1: Dinsdag 26/09 – BluePoint Antwerpen
  • Sessie 2: Dinsdag 17/10 – Gastbedrijf
  • Sessie 3: Dinsdag 07/11 – Gastbedrijf
  • Sessie 4: Donderdag 23/11 – Gastbedrijf
  • Sessie 5: Donderdag 14/12 – Gastbedrijf

Meer informatie vind je in deze folder