Flanders Synergy let's work together
Een innovatieve arbeidsorganisatie implementeren via een Lerend Netwerk
Een innovatieve arbeidsorganisatie implementeren via een Lerend Netwerk

Een innovatieve arbeidsorganisatie implementeren via een Lerend Netwerk

Betrokken medewerkers denken mee, zijn breed inzetbaar en collegiaal. Omgekeerd, in een organisatie met weinig betrokken werknemers zijn er chronische afstemmingsproblemen en ervaren leidinggevenden hun functie vaak als brandjesblussen. Steeds meer organisaties zetten daarom in op teamontwikkelingsactiviteiten en het coachen van hun leidinggevenden. De meerwaarde van dergelijke initiatieven blijft vaak beneden de verwachtingen.

Flanders Synergy ontwikkelde daarom het programma ‘De Toekomst van de Industrie’ om bedrijven te begeleiden naar een wendbare en slagkrachtige organisatiestructuur die aan hoge prestatie-eisen tegemoet kan komen. Een organisatie die klaar is voor de toekomst voldoet aan volgende kenmerken: 

 • Sterke strategische oriëntering
 • Structuur van organisatie is een hefboom voor het verwezenlijken van strategische doelen.
 • Duidelijke (team)rollen met korte coördinatielijnen
 • De organisatie werkt volgens overzichtelijk, samenhangende processtromen
 • Betrokken en competente medewerkers die resultaat gericht samenwerken 

Om organisaties te begeleiden naar deze organisatiestructuur hebben we in samenwerking met KU Leuven een methodologie ontwikkeld die voorgesteld wordt aan de hand van onderstaande tekening. De tekening geeft het canvas weer die organisaties de mogelijkheid biedt om het eigen verandertraject op uit te stippelen. 

Tijdens een lerend netwerk begeleidt Flanders Synergy organisaties die hun organisatiestructuur tegen het licht willen houden in een verandertraject van ongeveer 10 maanden. In deze periode wordt er stapsgewijs gewerkt op de verschillende aspecten van een het canvas. We brengen vier tot maximaal zes organisaties samen in deze werkvorm zodat deelnemers niet enkel van ons kunnen leren, maar ook van elkaar. Deelnemers worden begeleid en geadviseerd door experts van Flanders Synergy.

Deze integrale benadering wordt in overleg en op maat van uw organisatie toegepast.

Inbegrepen in een lerend netwerk: 

 • Intake gesprek
 • 2-daagse Kickoff (incl. overnachting en maaltijden)
 • 3 intensieve trainingssessies

Deelnameprijs per organisatie: €7.000*

Organisaties die naast het lerend netwerk ook graag indidvidueel begeleid willen worden, kunnen beroep doen op een gecertificeerde adviseur. Zij kunnen gebruik maken van onderstaande pakketprijzen: 

 • Lerend netwerk + 4 individuele begeleiding momenten: €10.000*
 • Lerend netwerk + 8 individuele begeleiding momenten: €13.000*
 • Lerend netwerk + 10 individuele begeleiding momenten: €14.000* 

*20% korting voor leden van Flanders Synergy