Flanders Synergy let's work together
Langer werken met goesting

Langer werken met goesting

We zullen met z’n allen langer moeten werken. Dat is een feit. En hoe je het draait of keert, dat kan enkel als er jobs zijn waar mensen gezond en met werkgoesting aan de slag kunnen (blijven). Veel ondernemingen zijn al bezig met het zoeken naar manieren om hun personeel duurzaam inzetbaar te houden. Uit noodzaak maar ook vanuit de overtuiging dat ervaren en gemotiveerde medewerkers de basis vormen voor betere en duurzame bedrijfsprestaties.

Maar hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid en langere loopbanen? Dit vergt een multidisciplinaire aanpak, vanuit onder meer HR en de preventiedienst (denk maar aan ergonomie). Maar dat is nog niet voldoende. Bedrijven moeten ook durven nadenken over hoe het werk is georganiseerd en jobs zijn samengesteld. En daarvoor staat Flanders Synergy klaar als partner, om te helpen innoveren op vlak van arbeidsorganisatie...

Het anders, slimmer organiseren van het werk vormt dé basis voor werkbare jobs:

Werk wordt interessanter en zorgt voor meer uitdaging.

Mensen hebben nu eenmaal een sterke behoefte hun werk te ervaren als betekenisvol. En dit hangt nauw samen met concrete keuzes in het verdelen van taken in een organisatie. Zinvolheid wordt bijvoorbeeld afgebroken in organisaties die hun activiteiten in kleine deeltaken uitsplitsen. Uitdagend en interessant werk geeft meer betekenis en zin dan eenvoudig en afstompend werk.

Mensen kunnen meer leren en hun vaardigheden benutten.

Eén van de factoren die vaak bepalend blijken te zijn voor werknemers om langer te willen werken is de complexiteit van de job. De impact hiervan loopt in een richting die velen misschien niet zouden verwachten: hoe meer complexiteit mensen te verwerken krijgen hoe meer goesting ze hebben om die job langer te blijven uitoefenen. Die complexiteit bepaalt in zekere mate de zinvolheid van het werk, maar bepaalt ook de mate waarin mensen in hun werk de kans krijgen te blijven en leren en zichzelf te blijven ontplooien.

Mensen maken deel uit van en bieden meerwaarde aan een team.

Bedrijven hebben veel te winnen bij een organisatiemodel waarbij teams van jongere en oudere werknemers uitdagende doelstellingen krijgen, maar ook de gestructureerde vrijheid krijgen om elkaars sterktes aan te spreken en elkaars tekorten te compenseren.

Innovatieve arbeidsorganisatie leidt niet niet enkel tot werkbare jobs, maar ook tot goed werkende gestroomlijnde organisaties die een hogere performantie neerzetten. Het is een win-win-situatie: gemotiveerde medewerkers in wendbare, slagkrachtige organisaties.

Image not found Mieke Van Gramberen
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Mieke Van Gramberen
Algemeen Directeur mieke.vangramberen@flanderssynergy.be 0477 80 00 29
Image not found Lieven Eeckelaert
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Lieven Eeckelaert
Projectleider lieven.eeckelaert@flanderssynergy.be 0473 96 16 99