Flanders Synergy let's work together
BROCHURE - Kortcyclische arbeid: kan het ook anders?
BROCHURE - Kortcyclische arbeid: kan het ook anders?

BROCHURE - Kortcyclische arbeid: kan het ook anders?

In tegenstelling tot de rest van de industrie is de werkgelegenheid in de voedingsindustrie stabiel. Daardoor is de voedingssector de grootste industriële werkgever van ons land geworden, met kansen voor zowel hoger geschoolden, technici, als lager geschoolden. Groeiende export en per- manente innovatie liggen hieraan ten grondslag. Producten én processen worden vernieuwd. De sector wordt gekenmerkt door een steeds toenemende diversiteit aan producten en een blijvende mix van artisanale, semi-industriële en sterk geautomatiseerde productieprocessen.

Een deel van het werk heeft een kortcyclisch karakter met telkens min of meer dezelfde taken en handelingen. Als mensen dit deel van het werk een hele dag moeten uitvoeren, bekom je jobs met weinig uitdaging, die risico’s inhouden voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mede- werkers, en die dus ook gepaard gaan met veel ziekteverzuim en verloop.

Voedingsbedrijven zijn zich bewust van deze problematiek en doen al heel wat inspanningen om oplossingen te vinden. Er wordt bijvoorbeeld volop geïnvesteerd in ergonomische maatregelen. Er wordt geroteerd over verschillende taken en jobs. Bovendien er is al heel wat repetitieve arbeid ‘weggeautomatiseerd’. Maar aan die automatisatie zijn er grenzen: om de nodige exibiliteit te behouden, zal er in de voedingsindustrie een belangrijk aandeel menselijke arbeid nodig blijven.

Hoe zorgen we er dan voor dat mensen niet zot en ziek draaien door die kortcyclische arbeid? Flanders Synergy voerde vanuit die vraag, in opdracht van en in samenwerking met IPV, een onderzoeksproject uit in de voedingsindustrie. Het eindresultaat, deze brochure, tracht inzichten te geven in de problematiek en een aantal arbeidsorganisatorische oplossingen aan te reiken. Want die zijn er! Het komt er vooral op neer om het werk slimmer te verdelen, medewerkers bre- der inzetbaar te maken en meer te betrekken bij het productieproces. Het resultaat? Jobs worden meer werkbaar, medewerkers meer gemotiveerd. Door het werk anders te organiseren winnen bedrijven bovendien aan slagkracht: minder plannings- en kwaliteitsproblemen, meer flexibiliteit richting markt en klant, snellere product- en proceswissels, ... Een win-win dus: werkbare jobs in wendbare bedrijven.

Bedankt voor jullie medewerking binnen dit project: Ardo, Duva, Mulder Natural Foods, Univeg, Westvlees 

 

Download hier de brochure