Flanders Synergy let's work together
Lerend netwerk voor scholen
Lerend netwerk voor scholen

Lerend netwerk voor scholen

Onderwijsinstellingen worden uitgedaagd door een turbulente omgeving: leerlingen zijn mondiger geworden, de technologie evolueert schrikwekkend snel en onze kennis is snel verouderd, de maatschappelijke context is complex geworden, kennisoverdracht wordt verdrongen door competentieontwikkeling, jongeren worden gestimuleerd om te leren in een mondiale leeromgeving, ... 

Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen ontwikkelde Flanders Synergy het programma Onderwijs slim organiseren waarin we onderwijsinstellingen begeleiden bij het anders en slimmer organiseren. Om een breed draagvlak te creëren werkt Flanders Synergy hiervoor nauw samen met de onderwijskoepels en netten. 

Teams als bouwstenen voor onderwijs slim organiseren

In de slimme school zijn ‘autonome’ en vaste teams de bouwstenen: leraren en andere schoolmedewerkers werken samen om voor een community van leerlingen vier kernopdrachten te vervullen, over de leerjaren en de vakken heen.

De vier kernopdrachten:

 • kwalificeren van jongeren
 • talenten ontwikkelen en regisseren in de brede school
 • verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen
 • betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap: welbevinden en betrokkenheid. 

Autonome en vaste teams:

Het werken in het team geeft goesting, men vindt er professionele en persoonlijke ondersteuning, autonomie en eigenaarschap. De teams willen al hun belanghebbenden stimuleren om continu mee te denken aan proactief en flexibel onderwijs. 

Aanpak

Om organisaties te begeleiden naar zelfsturing heeft Flanders Synergy samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een concept ontwikkeld. In een formule van een lerend netwerk willen we een viertal onderwijsinstellingen begeleiden naar een slimme en flexibele organisatie met betrokken en autonome teams. 

De doelstellingen zijn helder:

 • de visie van de school uitwerken, gedragen door al de belanghebbenden
 • inrichten van een resultaatgerichte, open en innovatieve schoolcultuur
 • de school slim en flexibel organiseren met leerlinggeörienteerde en visiegedreven teams waarin iedere medewerker zijn ‘nest’ vindt. De regelcapaciteit (het vermogen om het werk zelfstandig te kunnen regelen) wordt naar de teams gebracht
 • ervoor zorgen dat medewerkers beschikken over en/of ontwikkelen van eigen instrumenten die de teamwerking ondersteunen
 • het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die de visie en teamwerking ondersteunt 

Doelgroep

Het project richt zich tot onderwijsinstellingen die slagkrachtig willen werken in een turbulente omgeving.

Enkele inspiratievoorbeelden

Flanders Synergy heeft ondertussen al een 60-tal scholen begeleid naar deze nieuwe manier van werken. Op 13 oktober 2016 werden deze scholen in de kijker gezet tijdens de Dag van de slimme school – Anders werken met goesting. Ook in onze rubriek cases vind je enkele mooie praktijkgetuigenissen van slimme scholen.

Interesse?

Na jaren de regie zelf in handen te hebben, zijn we blij dat we geleidelijk aan de fakkel kunnen doorgeven, mits uiteraard nog de nodige samenwerking en begeleiding vanuit Flanders Synergy.

 • Voor West-Vlaamse scholen uit het vrij onderwijs hebben we een samenwerking opgezet met de Eekhout Academy. Meer informatie over dit begeleidingstraject vind je in deze folder. Interesse? Neem contact op met Peter Van de Moortel, directeur Eekhout Academy, 0477 48 88 52, peter.vandemoortel@eekhoutacademy.be
 • Voor scholen uit het GO! werd door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! een specifiek aanbod uitgewerkt. Voor meer informatie over dit aanbod, kan je terecht bij Frank Vercleyen, tel. 0473 261 281, frank.vercleyen@g-o.be
 • Ook de pedagogische begeleidingsdienst van Broeders van Liefde heeft reeds ruime tijd een eigen aanbod ‘scholen slim organiseren’ voor de scholen uit haar netwerk. Meer informatie te verkrijgen via Yves Demaertelaere, tel. 0496 52 28 56, yves.demaertelaere@fracarita.org
 • Andere scholen kunnen nog steeds terecht bij Flanders Synergy. Ook voor CLB's en andere onderwijsinstellingen kunnen we een begeleiding op maat aanbieden. Voor meer informatie, contacteer Hakima.ElMeziane@flanderssynergy.be