Flanders Synergy let's work together
Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken

Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken

Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zit in de lift

Een grotere verspreiding van tijds- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) lonkt. Dat is goed nieuws want slechts 16% van de Belgische werknemers werkt af en toe van thuis uit, terwijl 50% van de werknemers vragende partij is om af en toe van thuis uit te werken!

TPOW doet zijn intrede in verschillende golven. Eerst waren er de early adopters, zoals bijvoorbeeld IT-firma’s. Vervolgens sprongen de diverse overheden mee op de kar. Momenteel bevinden we ons in een derde golf, waarin vooral banken en verzekeraars in combinatie met allerhande kmo’s de overgang maken.

Bedrijven aarzelen om TOPW te implementeren en vragen zich ook af of ze hetzelfde bedrijfsresultaat gaan halen. Het is mogelijk om zelfs een beter bedrijfsresultaat te halen, jawel. Maar dat veronderstelt wél dat je de workflow op een goede, transparante manier geregeld is, vertrekkend vanuit de noden van de klant. Als je die workflow in kaart brengt, stel je deze vraag: hoe kan ik de noden inzake afstemming en coördinatie verminderen vooraleer we met z'n allen van thuis uit gaan werken? Dan ben je bezig met optimalisatie. Dat zijn de bouwstenen om goede bedrijfsresultaten te boeken.

Bedrijven vragen zich ook af welke frequentie tijds- en plaatsonafhankelijk werken kan hebben. Laten we mensen één, twee, drie of vier dagen per week van thuis uit werken? We suggeren om eerst te kijken naar de basisactiviteit, het primaire proces van de organisatie. Laat deze tijds en plaatsonafhankelijk werken toe en zo ja, in welke intensiteit. Soms loont een vast kantoor meer omdat dat de cohesie binnen teams bevordert. De kunst bestaat erin om een goed evenwicht te vinden. En dat wordt gevonden pas als men vertrekt vanuit de basisactiviteit en rekening houdt met een gevoel van samenhorigheid waarnaar mensen ook zoeken zijn.

Er zijn voordelen verbonden aan het tijds en plaatsonafhankelijk werken. De meest geciteerde zijn, het reduceren van de kosten inzake huisvesting, minder uren die men nodeloos in de file verliest, een grotere productiviteitsstijging, een grotere betrokkenheid van werknemers en het bevorderen van de combinatie arbeid en gezin … Maar om die voordelen ook te realiseren raden we aan om:

  • goed voorbereid aan te beginnen én kennis en ervaring te delen met andere organisaties;
  • aandacht te hebben voor de organisatie van het primaire proces, in het bijzonder de vermindering van de nood aan afstemming en coördinatie;
  • het project integraal uit te bouwen met een divers team (productie, facility, P&O ..);
  • de impact wetenschappelijk te onderbouwen met nul en eindmetingen.

Overweegt u om tijd- en plaatsonafhankelijk werken in uw organisatie te introduceren? Neem dan een kijkje bij de lerende netwerken, een werkvorm waarbij telkens een viertal bedrijven begeleid worden bij implementatie.

Dit project wordt geflankeerd o.a. door Antwerp Management School (Prof. Bart Cambré) die samen met het FS-team en betrokken organisatieadviseurs werkt aan een ontwikkelingsplan, dat alle daaropvolgende bedrijven moet ondersteunen om de invoering van tijds en plaatsonafhankelijk werken gezwind te doorlopen.

De collega’s vanuit Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) zullen de impact op het verplaatsingsgedrag van werknemers bestuderen.

Image not found Lieven Eeckelaert
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Lieven Eeckelaert
Projectleider lieven.eeckelaert@flanderssynergy.be 0473 96 16 99