Notice: getimagesize() [function.getimagesize]: Read error! in /data/sites/web/flanderssynergybe/www/admin/_lib/_includes/functions.inc.php on line 906
Flanders Synergy - Vertrouwen en resultaten staan voorop
Flanders Synergy let's work together
Vertrouwen en resultaten staan voorop
Vertrouwen en resultaten staan voorop

Vertrouwen en resultaten staan voorop

De Vlaamse Regering

Sinds vele jaren pioniert de Vlaamse overheid met concepten als ‘anders werken’ en ‘flexibele werkplekken’. Wat startte als een ‘gebouwenverhaal’ is uitgegroeid tot een verhaal waar de nadruk ligt op plaats- en tijdonafhankelijk werken, aangestuurd worden op resultaten en coachend leidinggeven.

In 2000 startte de Vlaamse overheid met het project ‘Anders Werken’ en voerde het structureel telewerken in. “In een eerste fase lag de nadruk vooral op een nieuwe kantoorinrichting: het delen van werkplekken, keuze van de werkplek naargelang het werk, het cleandesk-principe. We schakelden ook over naar groepsklassementen, zowel digitaal als op papier. Daarnaast voerden we ook een open feedbackcultuur in en werden afspraken gemaakt aan de hand van een afsprakenkader. Bovendien werd ook telewerk mogelijk, zowel structureel als occasioneel. Dat kon zowel thuis als in een satellietkantoor”, schetst Gerda Serbruyns, adviseur Personeel en Organisatie (P&O) bij het Agentschap voor Overheidspersoneel. In 2005 besliste de Vlaamse regering om alle nieuwe Vlaamse overheidsgebouwen in te richten volgens het principe ‘Anders Werken’.

Aansturen op resultaten

De voorbije twaalf jaar evolueerde ‘Anders Werken’ naar plaats- en tijdonafhankelijk werken en het aansturen op resultaten en niet op dagprestaties. “Het project is gestart als een gebouwenverhaal. De opzet was een efficiënter gebruik van dure kantoorruimtes, het wegnemen van de nadelen van de open kantooromgeving en meer aandacht voor het welbevinden van de medewerkers door een betere combinatie van werk en privéleven na te streven”, vertelt Serbruyns.

Intussen is het kantoorconcept aangepast met meer halfopen werkomgevingen en geluidsdichte cockpits. “Daarnaast besteden we bij de voorbereiding meer aandacht aan de P&O-aspecten. Er is een meer geïntegreerde samenwerking tussen het Agentschap Facilitair Management en het Agentschap voor Overheidspersoneel. De regelgeving inzake telewerk wordt meer op maat toegepast. Zo komen we terug op het principe van drie vaste telewerkdagen per week. Het maakt de organisatie minder flexibel. Medewerkers beschouwen telewerken dan ook te veel als een verworven recht en zijn niet meer bereid om op hun telewerkdagen naar kantoor te komen. Nu experimenteren we met strippenkaarten, waarbij elke medewerker recht heeft op een aantal telewerkdagen per jaar”, zegt Serbruyns.

Blijk van vertrouwen

Aanvankelijk lokte het verlies van een vaste werkplek weerstand uit bij medewerkers en leidinggevenden. Leidinggevenden vreesden de controle te verliezen over medewerkers die niet zichtbaar aanwezig waren. “Dit vangen we op met workshops waarin ze hun bekommernissen kunnen uiten en waarbij ze instrumenten aangereikt krijgen om vertrouwen in hun medewerkers te ontwikkelen. De initiële weerstand is intussen weggeëbd. Medewerkers staan zeer positief tegenover de mogelijkheid om te telewerken. De vraag is dan ook groter dan het aanbod. Niet in alle organisaties is structureel of occasioneel telewerken immers toegelaten”, zegt Serbruyns.

De voordelen van de nieuwe manier van werken zijn duidelijk. “Vertrouwen en resultaten staan voorop. Medewerkers ervaren de mogelijkheid om te telewerken als een blijk van vertrouwen. In veel gevallen wordt er zelfs meer gewerkt”, merkt Serbruyns op. Andere voordelen zijn een betere balans tussen werk en privéleven, het efficiënter inzetten van facilitaire middelen en een beter overleg tussen verschillende entiteiten.

“Voor de gerealiseerde projecten is er tot 80 procent minder kantooroppervlakte nodig. Al vergt het initieel wel een extra investering, onder meer voor de nieuwe kantoorinrichting, het aankopen van laptops, internetaansluitingen en abonnementskosten”, zegt Serbruyns.

Continue opvolging

Toch is er nog ruimte voor verbetering. “We moeten ‘Anders Werken’ nog meer zien als een middel om efficiënter te werken en de vooropgestelde resultaten te behalen en niet als een doel. We moeten ‘Anders werken’ ook constant opvolgen, zodat we niet verglijden naar landschapskantoren met vaste werkplekken en leidinggevenden in een cockpit”, merkt Serbruyns op. Tot slot wil de P&O-adviseur organisaties waar telewerken nog niet of maar heel beperkt kan, stimuleren om ermee te starten.

 

Bron: New World of Work