Flanders Synergy let's work together
Zorgvernieuwers

Zorgvernieuwers

Flanders Synergy helpt organisaties binnen de zorgsector in Vlaanderen inzicht te verwerven in de consequenties van hun organisatieontwerp en informeert over de mogelijkheden en de noodzaak om deze te gaan herontwerpen. Aan de hand van een divers scala aan tools en lerende netwerken begeleiden we zorgorganisaties naar een slagkrachtigere en wendbare werking waarbinnen nieuwe zorgconcepten op maat kunnen geformuleerd worden via doeltreffende multidisciplinaire coördinatie.  

De doelstellingen van Zorgvernieuwers: 

Bewustzijn versterken
Flanders Synergy richt zich op een ruim bereik van zorgorganisaties die we gaan vertrouwd maken met een innovatieve arbeidsorganisatiebenadering en met de meerwaarde die deze benadering heeft op vlak van organisatieprestaties, kwaliteit van zorgverlening en kwaliteit van de arbeid.

Zorg in stromen organiseren
We reiken kennis en instrumenten aan voor het uitvoeren van procesanalyses en het identificeren van coherente takenpakketten (of ‘stromen’) binnen de zorgorganisaties van onze doelgroep.

Kwaliteitsvolle jobs en zelfsturende teams inrichten
We bieden inhoudelijke ondersteuning aan implementatietrajecten door kennisoverdracht en door het ontwikkelen van instrumenten voor het ontwerpen van kwaliteitsvolle jobs en zelfsturende teams in zorgorganisaties.

Evidence-driven anders organiseren
Flanders Synergy levert onderzoeksgedreven praktische begeleiding van implementatietrajecten, onder meer door het uitwerken van een businesscase voor het investeren in dergelijke verandertrajecten en door het bieden van antwoorden op hinderpalen of vragen die ontstaan tijdens dergelijke trajecten.

Image not found Mieke Van Gramberen
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Mieke Van Gramberen
Algemeen Directeur mieke.vangramberen@flanderssynergy.be 0477 80 00 29
Image not found Frank De Craecker
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Frank De Craecker
Projectleider frank.decraecker@flanderssynergy.be
Image not found Lieven Eeckelaert
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Lieven Eeckelaert
Projectleider lieven.eeckelaert@flanderssynergy.be 0473 96 16 99
Image not found Gard Bemelmans
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Gard Bemelmans
Projectbeheerder info@flanderssynergy.be 0491 18 31 51