Flanders Synergy let's work together
Zorgvernieuwers

Cases

Een zorgorganisatie organiseren volgens een integrale organisatiemethode, hoe doe je dat? Is dat wel mogelijk in de zorgsector? Waar moet je zeker op letten?

Lees enkele cases om wat inspiratie op te doen en wat meer inzicht te krijgen in een verandertraject.

 

 • Betrek iedereen in je veranderproces, niet enkel de believers of de staf

  Betrek iedereen in je veranderproces, niet enkel de believers of de staf

  Drie jaar geleden stapte de minderjarigenwerking - samen met vier andere departementen van OC Sint-Idesbald - in een lerend netwerk van Flanders Synergy om zich anders te organiseren. Voor directeur Sigrid Pollentier het begin van een avontuur waarvan ze het einde niet kende. Een nieuwe weg met heel wat onzekerheden, zowel voor de medewerkers als voor zichzelf. Waar ging dit eindigen? Wat zou haar rol als leidinggevende nog zijn? Ook voor...

 • In de ban van de Eclips

  In de ban van de Eclips

  Van gecentraliseerd en hiërarchisch aangestuurd naar lokaal, multidisciplinair en zelfsturend

  Al anderhalf jaar bereidt De VoorZorg Thuiszorg Antwerpen de ingrijpende veranderingen voor die vanaf najaar 2016 de organisatie zullen transformeren, wijk per wijk, om tegen 2023 helemaal lokaal, zelfsturend en multidisciplinair te werken, met de cliënt centraal. Dat dit laatste uitgangspunt gedeeld werd door medewerkers uit alle lagen van de...

 • Woonzorgcentrum Witte Meren

  Woonzorgcentrum Witte Meren

  Woonzorgcentrum Witte Meren nam deel aan het eerste praktijklabo van het Zorgvernieuwers-project, dat in samenwerking met VIVO en het Sociaal Fonds Ouderenzorg eind 2015 opstartte en afliep in april 2016. Gedurende zes collectieve sessies maakten de deelnemers kennis met de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. Tiny Broeckx (hoofdverpleegkundige) en Jan Kaers (coördinator DVC, sociale dienst en diensthoofd KELA = kiné – ergo...

 • WZC Beversthuis

  WZC Beversthuis

  Vzw Sint-Barbara nam met twee van haar woonzorgcentra, Beversthuis en Kimpenhof, deel aan een lerend netwerk van Flanders Synergy en POM Limburg. Tijdens een intensief traject, met zowel collectieve als individuele sessies, werden ze begeleid om een herontwerpplan te implementeren in de eigen organisatie. Tot grote tevredenheid van de directie, medewerkers en niet te vergeten de bewoners. Ondertussen nemen ze ook deel aan een vervolgtraject,...

 • Woon- en Zorgcentrum Cocoon, vzw Compostela, WoonZorgCollectief

  Woon- en Zorgcentrum Cocoon, vzw Compostela, WoonZorgCollectief

  Woon-en Zorgcentrum Cocoon nam deel aan het eerste praktijklabo van het Zorgvernieuwers-project, dat in samenwerking met VIVO en het Sociaal Fonds Ouderenzorg eind 2015 opstartte en afliep in april 2016. Enkele jaren geleden kwamen zij al een eerste keer in contact met IAO, toen ze op zoek waren naar een nieuwe planningstool om uurroosters op te maken. Het succes van dit project prikkelde hen om nieuwe initiatieven ter verbetering van hun...

 • Innovatief organiseren is een proces

  Innovatief organiseren is een proces

  Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt bouwt aan een (t)huis met een ziel

  In de ruime en lichte gangen van WZC Sint-Jozef in Neerpelt vallen de bontgekleurde kunstwerken me meteen op. Spiegels zijn het terugkerend element. Ze worden samengebracht met de gezichten van bewoners en met foto’s en symbolen uit hun heden en hun verleden. Ze verbeelden op een creatieve manier de visie en waarden van Sint-Jozef. Jos Claes is sinds 1992...

 • Woonzorgcentrum Kimpenhof waagt sprong naar multidisciplinaire teams

  Woonzorgcentrum Kimpenhof waagt sprong naar multidisciplinaire teams

  Te trage beslissingsprocedures, te veel bewoners om tegelijk voor in te staan en wrevel tussen medewerkers die weinig zicht hebben op elkaars taken. Genoeg signalen die woonzorgcentrum Kimpenhof te Opglabbeek ervan overtuigen dat verandering noodzakelijk is. Via POM Limburg maken ze kennis met de basisprincipes van innovatieve arbeidsorganisatie. Het betekent de start van een omwenteling naar bewonersgericht samenwerken in multidisciplinaire...

 • Placidus vzw: met gelukkige mensen mensen gelukkig maken

  Placidus vzw: met gelukkige mensen mensen gelukkig maken

  Een banner met de slogan ‘Met gelukkige mensen mensen gelukkig maken’ en de waarden liefde, verantwoordelijkheid en creativiteit. Dat is het eerste wat ik zie als ik de nieuwbouw van WZC Ter Hovingen in Gentbrugge binnenkom.

  ‘Geluk is besmettelijk’, zegt Geert Polfliet, algemeen directeur van de woonzorgcentra Placidus vzw, daarover. ‘Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners en vice versa.’ Maar hoe maak je dat...

 • Innovatieve arbeidsorganisatie: Zelfsturende teams bij Kind en Gezin‬

  Innovatieve arbeidsorganisatie: Zelfsturende teams bij Kind en Gezin‬

  Bekijk hier de getuigenis van Kind & Gezin waarin zij weergeven hoe een mogelijk teamontwikkeltraject er kan uitzien. In dit voorbeeld ziet u, na een kort overzicht van de stappen in het traject, ook de resultaten en afspraken die in het traject werden geboekt. Uiteraard is dit een startpunt dat vooral het kader schept van waaruit het team en de leidinggevende zelf verder werken aan de teamontwikkeling. 

   

   

   

 • WZC Sint-Carolus: Praten met de bewoner is ook werken!

  WZC Sint-Carolus: Praten met de bewoner is ook werken!

  WZC Sint-Carolus in Kortrijk stelde drie jaar geleden vast dat ze in een negatieve spiraal gevangen zaten. Een stijgende zorgvraag, in combinatie met steeds minder middelen, brachten een goede zorgverlening en kwalitatieve jobs sterk in het gedrang. Een vaststelling was dat door tal van regels en bureaucratie de bewoner niet langer centraal stond. De komst van een nieuwe directeur en de opstart van een ESF-project hebben het woonzorgcentrum,...

 • Soprim@ zet stappen naar zelfsturende teams

  Soprim@ zet stappen naar zelfsturende teams

  Soprim@ is een organisatie die in woonzorgcentra woongelegenheid voor ouderen aanbiedt. De organisatie werd opgericht in 2004 en groeide op vier jaar tijd exponentieel. Dankzij haar sterke organisatiestructuur onder de vorm van een matrixorganisatie was Soprim@ in staat om te groeien van 4 naar een groep van 16 woonzorgcentra. De snelheid waarmee Soprim@ groeide was echter niet alleen een zegen voor de organisatie, het kostte ook veel...

 • Codewoorden: betrokkenheid en autonomie

  Codewoorden: betrokkenheid en autonomie

  Familiehulp Antwerpen

  Familiehulp VZW is de grootste thuiszorgdienst boven de taalgrens. Twaalfduizend medewerkers in Vlaanderen en Brussel verlenen hulp aan bijna negentigduizend cliënten. De afdeling zorgregio Antwerpen van Familiehulp zette de laatste jaren stappen om de betrokkenheid en de autonomie van de medewerkers te verhogen.

  Het aanbod van verzorgenden op de arbeidsmarkt is vandaag ontoereikend. Onder andere door de groeiende...

 • Op weg naar zelfsturende teams

  Op weg naar zelfsturende teams

  Sint-Monica

  Zorgzaam organiseren in de zorg is geen makkelijke opdracht. De werkdruk stijgt en de werknemers staan niet in rijen aan te schuiven om in woonzorgcentra te kunnen beginnen. Daarbovenop wordt de groep bewoners steeds groter en de behoeften uiteenlopender. Sint-Monica voelde de spanning oplopen en koos voor een innovatieve arbeidsorganisatie om aan de grote uitdagingen tegemoed te komen. 

  Sint-Monica is een sterk groeiend...