Flanders Synergy let's work together
Codewoorden: betrokkenheid en autonomie
Codewoorden: betrokkenheid en autonomie

Codewoorden: betrokkenheid en autonomie

Familiehulp Antwerpen

Familiehulp VZW is de grootste thuiszorgdienst boven de taalgrens. Twaalfduizend medewerkers in Vlaanderen en Brussel verlenen hulp aan bijna negentigduizend cliënten. De afdeling zorgregio Antwerpen van Familiehulp zette de laatste jaren stappen om de betrokkenheid en de autonomie van de medewerkers te verhogen.

Het aanbod van verzorgenden op de arbeidsmarkt is vandaag ontoereikend. Onder andere door de groeiende vraag zal het tekort in de toekomst nog groter worden. Het rekruteren van nieuw personeel wordt steeds belangrijker doordat het huidige personeel veroudert.

Familiehulp wil op deze krappe arbeidsmarkt de eerste zijn bij wie het fijn werken is. Zij willen streven naar actieve banen met regelcapaciteit voor alle medewerkers. In het voorjaar van 2011 gaf de directie de aanzet voor een pilootproject. Het ging om een kleinschalig proefproject in een aantal wijken van Antwerpen. Dat gebeurde dan op basis van drie principes.

Een eerste principe was het procesgericht en minder complex organiseren van de wijkwerking. Daarnaast moest de lokale regelcapaciteit van de verzorgenden versterkt worden en ging men het middenkader en zorgregiodirecteur meer horizontaal organiseren om een arbeidsklimaat te scheppen waarbij basiswerkers zich gevalideerd voelen in hun functie.

Een belangrijk element in het project was de bottum-up opzet. Het was de bedoeling dat medewerkers zelf ook vernieuwende ideeën aanbrengen. Die ideeën tracht men vervolgens te koppelen aan de mogelijkheden die er binnen de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie bestaan. Verschillende wijkteam nemen, afzonderlijk van elkaar, kleine stappen hierin.

Een ander sterk principe was dat er onmiddellijk taken van het middenkader op een lager niveau werden geplaatst. Op die manier kwam er meer tijd vrij voor inhoudelijke dialoog tussen leidinggevende en verzorgende.

Het middenkader blijkt het soms moeilijk te hebben met het nieuwe werken. Zij moeten taken gaan uitbesteden die altijd tot hun takenpakket behoord hebben en daar wordt veel mee geworsteld. Daarom moet er veel aandacht gaan naar de begeleiding van deze mensen en het opvangen van hun bezorgdheden in focusgroepen. Ook enkele praktische problemen staken de kop op bij het veranderen. Zo is horizontaal overleg moeilijk wanneer de medewerkers verspreid zitten over verschillende werkvloeren in een gebouw. Die communicatie moet beter gestroomlijnd worden.

Naast het innovatieve arbeidsorganisatieproject loopt er nog een parallel project; ‘ik wil er wel-zijn’. Dit moet ervoor zorgen dat de gevolgen van ziekteverzuim door de groep gedragen wordt. Door de onderliggende oorzaken van ziekteverzuim bespreekbaar te maken kan Familiehulp als werkgever de vertrouwensband met de werknemers verstevigen. De resultaten tonen aan dat de aanpak werkt. Het kortdurende verzuim is op vier jaar tijd over de gehele vzw me een volledig procentpunt gedaald. Daarnaast werd de hoeveelheid tijd die aan indirecte activiteiten, zoals planning en administratie, besteed werd, sterk teruggedrongen.

Familiehulp Antwerpen kan op een tevreden manier terugblikken op de voorbije jaren. Het veranderen gaat natuurlijk door maar er zijn toch al heel wat goede resultaten bereikt.  Familiehulp Antwerpen groeide uit tot een teamgerichte organisatie die de competenties binnen haar teams erkent en de eigen taken kritisch bekijkt.

Naar de toekomst toe is Familiehulp van plan om dit innovatieve project in Antwerpen breder uit te rollen in andere regio’s bij een positieve evaluatie. 

 

Wilt u meer lezen over Familiehulp Antwerpen en hun traject naar een innovatieve zorgorganisatie?

Dan is het boek Zorgvernieuwers zeker een aanrader.

 

Wilt u meer weten over Familiehulp Antwerpen?

Neem een kijkje op de website van Familiehulp Antwerpen