Flanders Synergy let's work together
Op weg naar zelfsturende teams
Op weg naar zelfsturende teams

Op weg naar zelfsturende teams

Sint-Monica

Zorgzaam organiseren in de zorg is geen makkelijke opdracht. De werkdruk stijgt en de werknemers staan niet in rijen aan te schuiven om in woonzorgcentra te kunnen beginnen. Daarbovenop wordt de groep bewoners steeds groter en de behoeften uiteenlopender. Sint-Monica voelde de spanning oplopen en koos voor een innovatieve arbeidsorganisatie om aan de grote uitdagingen tegemoed te komen. 

Sint-Monica is een sterk groeiend woonzorgcentrum dat voor een hoop uitdagingen staat: 

  • steeds nijpender tekort aan goed opgeleide medewerkers
  • snel evoluerende jobinhoud
  • veranderende behoeften van de medewerkers
  • mondiger wordende bewoners en familieleden

In 2008 drong het besef door dat, als ze langer en op een gezonde manier willen blijven werken, de organisatiestructuur diende te veranderen. Een eerste belangrijke stap was het voorbereiden van het middenkader.  Samen met de directie werden er activiteiten georganiseerd waarbij de drie belangrijkste kencompetenties vastgesteld werden: creativiteit, initiatief en samenwerking. Om een draagvlak binnen de volledige organisatie te ontwikkelen werden deze op een ludieke manier verspreid. 

'Zorg dragen voor werk' was de titel van het vervolgtraject. Er werd extra aandacht geschonken aan het participatieve groeps- en teamgebeuren, maar ook de ontwikkeling van de indviduele draagkracht werd niet vergeten. Op basis van een enquête werden vier prioriteiten in verband met arbeidsinhoud en -beleving geselecteerd (spanningen tussen personeelsgroepen, bezorgdheden over de verhuis van en afdeling, de honger naar informatie en dagplanning & werkroostering). Aan elk thema werd een eigen werkgroep toegewezen waarbij zeer snel vooruitgang geboekt werd. 

De inspanning van de werkgroep resulteerde in een herontwerp van de organisatiestructuur. Enerzijds werd er gewerkt aan de kleinere afdelingen, anderzijds werden de leden van het paramedische team aan een specifieke afdeling gekoppeld. Een rechtstreeks gevolg was het vlotter verloop van de communicatie tussen zowel de afdelingen als de paramedici. Bovendien werd de relatie tussen de patiënt en zijn/haar hulpverlener opgewaardeerd. 

Doorheen de jaren en over de verschillende projecten heen heeft Sint-Monica heel wat vooruitgang kunnen boeken. In de dagelijkse werksfeer liet de directie een vooruitgang op drie vlakken optekenen.

  1. De organisatiestructuur werd logischer.
  2. Heldere afspraken en meer ruimte voor zelfstandigheid heeft ertoe geleid dat werknemers meer verantwoordelijkheden opnemen en tijd winnen.  
  3. Het comfort van de bewoners is verhoogd door het werken in kleinere, multidisciplinaire teams. De communicatie met de paramedische zorgverlener loopt vlotter waardoor gemakkelijker ingespeeld kan worden op de indviduele zorgen en noden.

De cijfers van de eindmeting bevestigen een toename van de regelmogelijkheden. Medewerkers hebben een grotere mate van autonomie en voelen zich minder op zichzelf aangewezen. Ze geven aan dat de samenwerking vlotter verloopt waardoor stress minder aanwezig is.

 

Wilt u meer lezen over Sint-Monica en hun traject naar een innovatieve zorgorganisatie? Dan is het boek Zorgvernieuwers een absolute aanrader! 

Bezoek de website van Sint-Monica voor meer informatie over het woonzorgcentrum of kijk naar het filmpje WZC Sint-Monica zet in op sociale innovatie dat gemaakt werd door Zorgnet Vlaanderen.